Deze website is vertrouwelijk. Wat volgt is mijn persoonlijke mening. Het probleem voor BelgiŽ. Dit is een Google translation.†††† †††††††††††† †††††††† 
 
Ik verloor mijn baan bij een verhuisbedrijf in de pogingen om de wet 32a voortvloeien uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG te dwingen. Het doel van deze website is om een soortgelijk incident te vermijden met mijn medeburgers. Er is een groot probleem van manipulatie en hypocrisie sinds decennia in deze richtlijn en de wet ! 
 
Om aan al onze burgers ten goede komen, als iemand weet de procedure van de wet 32a kader van de Europese Richtlijn 2001/23/EG af te dwingen, voel je vrij om contact met me op, het is met blij dat ik me inschrijven op deze site. Momenteel is de enkele duizenden van het bezoek, kon niemand verschaffen.Voor meer dan zevenendertig jaar dat de situatie is ! Gedurende al deze jaren, hoeveel werknemers hun baan verloren door te proberen om goed af te dwingen hun legitieme rechten ? Hoeveel werknemers raakten gewond en nog steeds worden beÔnvloed als gevolg van niet-uitvoering van de Europese richtlijn ? De verklaring ligt in wat volgt. 
 
Problemen van deze Europese richtlijn 2001/23/EG worden verhoogd tot de Europese Commissie-voorzitter Jose Manuel Barroso. E-mail verzonden is hieronder opgenomen op deze site en de reactie wordt afgewacht. Op deze manier iedereen zich bewust is van de toepassing van deze richtlijn, ook de werknemers, dankzij de aanwezigheid van deze site. 
 
BelgiŽ persoon kan mij vertellen wat zijn de rechten en plichten van de contracten. Om uit te vinden moet je gaan voor de arbeidsrechtbank. Ik ging door het Hof van de Arbeid en de Labour Court en ik weet nog steeds niet. Y heeft hij een methode van redeneren om te bepalen of een item is een recht of de verplichting van een contract? Zo niet, is het willekeurig ? 
 
Dus wanneer een bedrijfsoverdracht in een 32a, werkgevers noch werknemers zijn zich bewust van de rechten en verplichtingen van de overgenomen werknemers contracten. Werkgevers vinden moet gaan voordat de overdracht aan de arbeidsrechtbank om werknemers te informeren over de juridische gevolgen van de overdracht. Als ze dat niet doen, is het de minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet, maar blijkbaar doet niets, zelfs wanneer het herhaaldelijk wordt gemeld door e-mail en zelfs aanbevolen. 
 
Mensen die nemen hun gelijk voor minder dan niets, hebben we gezien waar dit was in het midden van de vorige eeuw en we zien altijd ! (Zie storingen hieronder) 
 
Momenteel zijn er geen een vragen wat er op deze site. 
 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande probleem, in tal van brieven naar BelgiŽ zonder een bevredigend antwoord, onderrug afstanden op deze site, heb ik eindelijk contact opnemen met het Europa dat het probleem veroorzaakt. 
 
Waarom neem ik contact op Europa? Omdat ik een sterk vermoeden van het spelen met de aanwezigheid of afwezigheid van controles en sancties in de Europese richtlijnen is een bericht dat aangegeven in de titel van de richtlijn te krijgen waar de controles en sancties diensten worden verleend een ander bericht onuitgesproken die gevonden kunnen worden door het vinden van die profiteert van de richtlijn in de afwezigheid van controles en sancties. Als dat zo is, het is verwerpelijk, het hypocriet is, is het beschamend kwaadaardig is, ... 
 
Bij verschillende gelegenheden in Europa zou kunnen hebben toegevoegd controles en sancties in Richtlijn 77/187/EEG, die werd omgedoopt tot 2001/23/EG bepaalt dat de hetzelfde te doen in hun recht. Dat deed ze niet! 
 
Ik concludeer dan ook dat Europa, meer dan dertig jaar, tientallen miljoenen Europese werknemers zijn dom en minder dan niets. Dit is mijn persoonlijke mening na een groot aantal brieven teruggestuurd lager op deze site. 
 
 
 
Teruggegeven door mail dit contactformulier in en mail het 01/06/12 09/02/12 aan de Europese Commissie-voorzitter Jose Manuel Barroso. 
 
 
"Hallo Meneer de president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso 
 
Wat volgt is mijn persoonlijke mening. 
 
U erfelijke problemen veroorzaakt door anderen, Het spijt me zeer, maar het lijkt noodzakelijk dat u zich ervan bewust te zijn. 
 
Ik denk dat het beter is om deze brief te sturen naar de afdeling die de diensten regelt. Geen behoefte om te sturen naar het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Inderdaad, ik een probleem met deze service en blijkbaar is besloten om niets te doen. Kunt u mij vertellen waar het werk eindigt met de service? Controleer de correcte omzetting van richtlijnen waarvan zij de ontwerp? Controleer de juiste toepassing van deze regels? ... ? 
 
In 1977, Europa opgesteld, de Europese richtlijn 77/187/EG. Een richtlijn is een bestelling. Om deze richtlijn, BelgiŽ te beantwoorden, werd de collectieve arbeidsovereenkomst opgesteld 32a. Een wet het verplicht dat de richtlijn werd 19/04/1978 geschreven. Was het correct toegepast? Naar aanleiding van de brief aan Europa op 17/11/11, kreeg ik als antwoord: "... het kan worden bevestigd dat er geen dwingende bepalingen in BelgiŽ ter omzetting van de richtlijn door 2002 .... ". Blijkbaar Europa heeft geen weet meer? Ik zat te wachten op een antwoord: "De Europese richtlijn 2001/23/EG werd en wordt toegepast in BelgiŽ." 
 
Bij het opstellen van een Europese richtlijn, wat is de volgorde waarin Europa wil geven? Is de opdracht tot omzetting van deze richtlijn in het recht van de lidstaten of is het de opdracht om de inhoud van de richtlijn af te dwingen? Om te zien van de follow-up van mijn klachten in BelgiŽ en Europa voor ongeveer 5 jaar, zou men kunnen afleiden dat Europa de opdracht gaf om hun richtlijnen te implementeren in de wet van de lidstaten. Zodra de richtsnoeren worden toegepast, Europa is blij om het af te dwingen of niet de inhoud van de richtsnoeren. 
 
Artikel 2 van de wet luidt als volgt 32bis. 
 
"Art 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." 
 
Hoe nuttig is de aanwezigheid van twee van dit artikel? Het informeert ons over het begin van de uitvoering van de wet 32a. Het werkwoord "nemen" is een actie werkwoord en een werkwoord, geen passiviteit. Grond van deze wet, in 2010, stuurde ik een brief in gebreke gesteld aan de minister van Werkgelegenheid vroeg hem om de overname van de handhaving 32a dat wil zeggen voor alle steun overgang van ondernemingen volgens de wet is opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002. Bij koninklijk besluit, deze taak is een van de taken van de minister van Werkgelegenheid kantoor. Een jaar later, na geen antwoord op de schriftelijke aanmaning verzonden op 14/09/10, heb ik contact opgenomen met de minister van Arbeid vroeg hem wat ze had gedaan voor de niet-naleving van de 32bis wet onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG door de drie multinationals ..., ..., .... Ik heb deze informatie om goed te verdedigen mezelf. Tot op heden heb ik nog geen antwoord ontvangen. Lijkt erop dat de Minister van Werkgelegenheid is af te schermen van de toepassing van deze wet en deze richtlijn. 
 
Na de laatste brief uit Europa, met betrekking tot de controles en sancties, Europa antwoordde: "lidstaten kunnen kiezen tussen verschillende oplossingen voor het bereiken van de doelstelling van de richtlijn. "Wat zijn deze verschillende remedies? In mijn geval de overdracht werd het doel niet bereikt, dan vraag ik me veel vragen over wat is gebeurd in BelgiŽ. Ik denk dat er niets is gedaan. Vraag BelgiŽ als ze dat deed, wanneer de bediening van mijn collega's en mijzelf. 
 
Europa ook antwoordde: "In haar brief van 6 december 2007, heeft het Belgische ministerie van Arbeid gestuurd u merkt dat aangeeft dat sancties, zowel strafrechtelijk als civiel, zijn gepland. "De Belgische ministerie heeft bewust of onbewust vergeten om artikel 2 van wet 32bis hierboven vermelde noemen. Het is de minister van Werkgelegenheid, dat verantwoordelijk is voor de handhaving van de wet en niet 32bis gewond werknemers die onder het gezag van malafide werkgevers. 
 
Na overleg advocaten en na het verzenden van een groot aantal e, onder, hier is wat ik geleerd heb over de sancties.amende administrative comprise entre 50 et 1250 Euro"Sociale Wetten Inspectie -> administratieve boete van tussen de 50 en Euro 1250pas de sanctions prťvues pour non respect du 32bis."Labour Court -> geen sancties bij niet naleving van 32a. Je moet proberen actie te beŽindigen. Dus, omdat de werkgever zich niet houdt aan de 32bis, zou ik hebben gevraagd de akte van de beŽindiging bij dezelfde werkgever kan blijven negeren voor het 32bis mijn andere collega's. Verschil terugbetaald of een deel van het verschil tussen de twee systemen van de telling, maar het kan zijn werk erg goed verliezen voor zijn werkgever arbeidsrechtbank te beŽindigen. Waar is het gezond verstand?procťdure va durer 5 ans et va me coŻter des milliers d'Euros."Strafhof -> wordt een periode van vijf jaar en kost me duizenden euro's. Maximale straf opgelegd aan de werkgever een boete van 2500 euro en acht dagen voorwaardelijke straf voor fraude. Deze procedure blokkeert de strafvordering van de Labour Court. Dus de procedure voor de arbeidsrechtbank zal duren tussen de 5 en 10 jaar. Dat wordt bestraft, de werkgever of werknemer? 
 
Deze sancties zijn belachelijk ten opzichte van de voordelen die de werkgever te maken door niet voldoen aan de Europese richtlijn (een paar honderd miljoen euro zelfs tijdens de vele jaren tussen het bedrijf en over te dragen van de overgedragen werknemers pensioen). De Belgische staat is ook benadeeld, want als werknemers hebben minder inkomen, ze betalen minder belasting. 
 
Opgemerkt moet worden dat als de minister van Werkgelegenheid niet werkt, werkgevers die zich niet aan de Europese richtlijn 2001/23/EG niet zal worden veroordeeld. 
 
In een brief ontvangen van de juridische afdeling van Europa, verklaarde: 
 
"De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die gelden voor overtredingen van de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om de uitvoering ervan te garanderen. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in het artikel ... (uiterste termijn voor de omzetting van de richtlijn), en alle latere wijzigingen zo snel mogelijk. "Kunt u mij of mij vertellen waar ik kan vinden op het internet dat BelgiŽ naar Europa gestuurd op de Richtlijn 2001/23/EG? De stappen die door BelgiŽ van belang zijn voor alle werknemers en alle werkgevers, zijn ze rechtstreeks betrokken. 
 
"Sancties moeten evenredig zijn. "In BelgiŽ, een kant van de weegschaal van rechtvaardigheid heb je een werkgever die wil honderden of zelfs miljoenen euro's winst maken op de lonen tussen de datum van overdracht en pensioenen van de werknemers overgedragen door het verwijderen van de re-evaluatiesysteem loon ... ondanks de hoge winsten die aan de andere kant van de schaal heb je een boete van 2500 euro en acht dagen in de gevangenis voor fraude surcis. Denk je dat de balans van gerechtigheid in evenwicht wordt gehouden? 
 
Nu, als de werkgevers niet voldoen aan de Europese richtlijn 2001/23/EG in BelgiŽ, zie ik niet in waarom ze zouden respecteren in andere Europese landen. In dit geval hebben we niet langer sprake van miljoen euro besparingen op arbeidsovereenkomsten, ondanks de grote winst van deze bedrijven, maar tientallen miljoenen euro, vandaar de noodzaak om de overdracht te controleren contracten die door deze bedrijven in de verschillende lidstaten van Europa. 
 
In hoofdstuk 2, artikel 3, eerste paragraaf van de Europese richtlijn 2001/23/EG staat geschreven: 
 
"De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overdrager van een arbeidsovereenkomst ..." Ik vroeg de vraag in Europa: Welke rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst? Europa weet niet hoe u deze vraag te beantwoorden en verwees me naar de Justitie van de lidstaten die blijkbaar de enige is die deze vraag te beantwoorden. Dus Europa maakt gebruik van woorden in zijn belast en kan niet in detail uitleggen wat ze bedoelde!In hoofdstuk 3, artikel 7, eerste paragraaf van de Europese richtlijn 2001/23/EG staat geschreven: 
"1. De overdrager en de verkrijger zijn verplicht om de vertegenwoordigers van de werknemers die bij een overgang op de hoogte: 
- De datum of de voorgenomen datum voor de overdracht, 
- De reden voor de overdracht, 
- De juridische, economische en sociale overdracht van werknemers, 
- De geplande maatregelen met betrekking tot werknemers. " 
 
Hoe kunnen werkgevers op de hoogte werknemers van de juridische gevolgen van een overdracht zonder eerst naar de rechtbank omdat het de enige die kan zeggen wat de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst van de overgedragen werknemers? 
 
In mijn geval overdracht, zijn werkgevers niet naar de rechter gestapt vůůr de overdracht. Ze hebben geen al voldoen aan de richtlijn voor de overdracht. Ik wees naar Europa. Wat doet ze? Om te voldoen aan deze richtlijn, alle transfers van Europese producties moet worden gedaan met een eerste gang naar de rechter, is dit het geval is? Ik denk het niet. Ik vraag Europa te monitoren en als voorbeeld te nemen de drie hierboven genoemde multinationals en transfers in alle lidstaten te controleren, omdat deze multinationals zijn vertegenwoordigd. Het feit dat medewerkers niet de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst weet dat is niet zonder gevolgen. De resulterende controverse die laatste jaren in het overgedragen bedrijf, omdat werkgevers gebruik maken van de transfer, ondanks de hoge winsten gemaakt, voor het afschaven van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen zonder de elementen al dan niet verwijderd geschaafd rťnumťrateurs maken deel uit van menselijke of verplichtingen van een arbeidscontract. 
 
Uit het bovenstaande, wat kunnen we afleiden? Ik had gehoord dat de Europese richtlijnen werden gebruikt om de wetgeving van de lidstaten te harmoniseren. Voor deze richtlijn en de andere het meest waarschijnlijk is een harmonisatie in theorie, maar in de praktijk niet, omdat, voor de richtlijn 2001/23/EG, zijn de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst niet is gedefinieerd door de Europa is en dat ze niet hetzelfde in de verschillende lidstaten. Voor de richtlijnen worden geharmoniseerd door ze in de praktijk moeten de nodige controles en sancties worden opgenomen in EU-richtlijnen. Het lijkt mij dat dit niet het geval is. Dus, in geval van niet naleving van een richtlijn, in een lidstaat, kunt u zwaar worden bestraft en in een andere lidstaat, kunt u niets ontvangen, dus het lijkt een goede disfunctie ten-a- schroef uitlijning. Als Europa besloten dat het was zijn manier van werken, is het goed dat de Europese burgers op de hoogte zijn, omdat in dit geval, bij het lezen van een Europese richtlijn is het goed om te weten of de controles en sancties kunnen worden opgelegd . Als er geen, het praktische resultaat van een Europese richtlijn is misschien niet dat de titel van de laatste. Is dit opzet van de kant van Europa? Ik denk ook dat de term "richtlijn" niet passend is, de term "aanbeveling" lijkt veel meer correct.pas de contrŰles et sanctions ridicules -- maintien de l'activitť transfťrťe car si les travailleurs n'y vont pas ils sont dťmissionnaires" 
 
Voorbeeld: 2001/23/EG bescherming van de werknemers tijdens een zakelijke overdracht -> geen controles en sancties belachelijk -> het onderhoud van de overgedragen onderneming, want als werknemers niet daar heen te gaan ze zijn ontslag , geen aandacht aan. Dus we hebben om te geloven dat deze richtlijn werkt om hun rechten te handhaven, maar in realiteit dienen te houden aan de activiteit overgedragen door vals te spelen werknemers. Let op: werknemers zijn onder het gezag van de werkgevers, dus maakten we een richtlijn ter bescherming van de zwakkere partij dan niet af te dwingen. Mijn persoonlijke mening: het is een hypocriet en eerlijk gezegd het is beschamend! Daarnaast www.32bis.info deze website vindt u een site waar ook de uitleg van de praktijk van het recht en 32a meer dan dertig jaar? 
 
Indien de uitvoering van deze richtlijn is in deze staat, hetzelfde doen voor andere Europese richtlijnen? 
 
Nu, het gebrek aan controles en sancties identiek in de verschillende lidstaten van Europa leidt tot concurrentie tussen hen. Om het meest aantrekkelijk zijn voor werkgevers en potentiŽle werkgevers, is het best deze richtlijn niet toe in praktijk te brengen, vandaar het gebrek aan praktijk in BelgiŽ en waarschijnlijk ook in andere Europese landen. Toekomstige werkgevers en werkgevers al in een staat gaat naar de minder strenge landen. Dit is waarschijnlijk de reden waarom er geen handhaving van de wet in BelgiŽ 32a, stagnatie in de werkgelegenheid minister die verantwoordelijk is. 
 
Als Europa, BelgiŽ, ... Laat de situatie in de staat, zullen werknemers uiteindelijk denken dat het goed was gepland, hypocriet door te doen alsof een ding en denken een ander. Wat denk je? Is dit Europa? Waarom Europa opgelegd heeft geen controle over en geharmoniseerde sancties in de richtlijnen? Deze afwezigheid leidt tot concurrentie tussen de verschillende lidstaten en heeft geen harmonisatie op alle verschillende implementaties van wetten. 
 
In de verschillende brieven van Europa, op geen enkel moment heb ik geen antwoord. "De Europese Richtlijn 2001/23/EG wordt gerespecteerd in BelgiŽ en andere Europese staten." Kunt u bevestigen dat de bovenstaande zin juist is? Zo niet, zet uw Europese richtlijnen in de Europese aanbevelingen
 
Naar aanleiding van de talrijke brieven verstuurd en ontvangen reacties, dit is wat ik denk. Ten eerste moeten we ook de vraag stellen. Waarom hebben zij te maken van deze richtlijn 2001/23/EG? Als het niet bestond in de meeste bedrijfsoverdrachten er problemen waren omdat de werknemers heeft de overgedragen onderneming niet volgen na het schaven van arbeidsovereenkomsten door nieuwe werkgevers. De activiteit verdwenen of overgedragen in gevaar te verdwijnen. Op dit punt kan men zich afvragen. Wie had het idee voor de Europese richtlijn, het is Europa, is het een of meer lidstaten, of is dat multinationals die in heel Europa draaien door middel van lobbyisten? Is de Europese werknemers, of is het Europa's financiŽn en multinationals? Dus Europa opgesteld van de richtlijn te dwingen de werknemers aan de overgedragen activiteiten te volgen. Het probleem dat ontstond in die tijd was als volgt. Hoe kunnen we door deze richtlijn voor de werknemers? Het is simpel, we geloven dat het dient om de bescherming van hun rechten, maar we zullen zeggen niet is dat hun niet van plan om controles en sancties te bieden. Op deze manier, tijdens een zakelijke overdracht, worden ze verplicht om de overgedragen activiteiten te volgen als ze niet worden ontslag te nemen en er geen controle wordt geleverd, kunnen werkgevers doen wat ze willen. Met behulp van de hypocrisie van Europa komt tot het gewenste resultaat is om te zeggen, waardoor werknemers aan de activiteiten in de gaten overgedragen worden zonder binding ten opzichte van werkgevers. 
 
Ik kan niet geloven dat Europa zich niet bewust is van het gebrek aan uitvoering van deze richtlijn in de verschillende lidstaten en is al meer dan dertig jaar. Als Europa heeft besloten de situatie te laten bij de huidige stand is dat het tevreden is met de huidige implementatie. Zou u mij laten weten dat ze het gevolg dat aan deze kwestie? Ik zal schrijven op mijn site en burgers kunnen vormen hun mening over Europa. 
 
In het geval dat Europa lijkt me niets doen, vandaar de noodzaak om mijn medeburgers te waarschuwen via de site www.32bis.info om hetzelfde lot dat wil zeggen hun baan verliezen door te proberen om te voorkomen dat af te dwingen een wet. 
 
Persoonlijk ben ik niet verbaasd de huidige situatie van Europa. Europa is blijkbaar blindelings vertrouwd aan de lidstaten dat fonds. Bij het rapporteren van een probleem naar Europa, doet wat het doen? 
 
Ik vraag me af of het zou onverstandig zijn om een ??website te maken om uit te leggen aan de Europeanen dat de zin die ik hoorde onjuist is. "De EU-richtlijnen bedoeld om de wetten van de lidstaten te harmoniseren." De vorige zin vals is, is de zin correct is. "De EU-richtlijnen worden gebruikt om de wetgeving van de lidstaten in theorie te harmoniseren, maar niet in de praktijk." Europa legt geen controles en sancties geharmoniseerd. De theoretische doelstelling van een Europese richtlijn is totaal verschillend van het praktische resultaat van de laatste. We moeten weten bij de behandeling van dergelijke wetgeving. Zware en onverwachte onaangename gevolgen kan leiden. Is dit opzet van de kant van Europa? 
 
In afwachting van antwoorden op de vragen hierboven vermeld, gelieve te aanvaarden, meneer de president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, de verzekering van mijn beste gevoelens. " 
 
 
Aangezien zij geen antwoord op e-mail verzonden op 06/01/12, keerde ik terug per post 09/02/12. 
 
Reageer ontvangen op 05.03.12. 
 
De mail is opnieuw terug in bedrijf DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, het agentschap in kwestie die niet antwoorden op de vragen hierboven vermeld. Door middel van de e-mail hierboven, Europa is zich ervan bewust dat het gebrek aan controles en sancties in de Europese richtlijnen leiden tot verschillende implementaties van de doelstelling vermeld in de titel van deze richtsnoeren. Als ze corrigeren niet op het verleden is dat ze het op deze manier wilt.  
 
Hebben zij niet spelen met de aan-of afwezigheid van controles en sancties in hun Europese richtlijnen is om een bericht dat aangegeven in de titel van de richtlijn waar de controles en sancties zijn voorzien voor een van beide een ander bericht onuitgesproken die gevonden kunnen worden door het vinden van die profiteert van de richtlijn in de afwezigheid van controles en sancties? 
 
Voorbeeld: 2001/23/EG bericht weergegeven in de titel van de richtlijn -> bescherming van werknemers. Geen controles en sancties in de richtlijn, onuitgesproken boodschappen ==> bescherming van de overgedragen onderneming. 
 
Door middel van onze belastingen betalen we royale salarissen van EU-ambtenaren. In ruil voor 35 jaar, hebben ze geen nemen ze tientallen miljoenen Europese werknemers voor de gek? Als dit het geval is nodig voor mensen te weten dus de aanwezigheid van deze plek van het internet. 
 
Men kan ook de vraag stellen. Wie had het idee voor deze richtlijn? Wie profiteert doet het? Dit zijn waarschijnlijk dezelfde werkgevers. Hebben ze in Europa te beÔnvloeden door middel van lobbyisten ? 
 
Volgende referentie van een brief. 
 
 
Ik denk dat het mijn burgerplicht om u te informeren, mijn landgenoten, zodat je je baan verliest tijdens een transfer. Op het internet vind je vele sites uitleg van de wet 32bis in theorie, maar niet de praktijk. Al deze sites te induceren werknemers in fout. Deze site heeft betrekking op de Europese Richtlijn 2001/23/EG, 32bis wet en legt de praktische uitvoering van deze wetten. Dit is wat de belangen van de werknemers.  
 
Deze site bevat 6 items.  
 
Eerste item: Koninklijk besluit 32bis in de praktijk.  
Tweede item: Antwoorden, antwoorden, het ontbreken van de reactie op brieven. 
Derde artikel 32bis van de CAO 07.6.1985 gewijzigd door CAO nr. 32 ter van 02 dec 1986, 32c van 19 december 1989 en 32 quinquies van 13 03 2002, 32bis van het koninklijk besluit 14 maart 2002 in theorie. Klik hier na "Derde artikel" 
Vierde Artikel: Europese Richtlijn 2001/23/EG in theorie. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 november 2008 (prejudiciŽle beslissing ingediend door de Korkein oikeus - Finland). Klik hier na "Vierde Artikel" 
Vijfde artikel: Nuttige opmerkingen ontvangen van mijn medeburgers. 
Zesde item: Praktische informatie in reactie op e-mails, ... 
 
 
Eerste item: Koninklijk besluit 32bis in de praktijk. 
 
In het kort: In BelgiŽ is de naleving van de cao 32a en 32a van de wetgeving die voortvloeien uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG wordt overgelaten aan de grillen van de werkgevers meer dan 25 jaar. Wie zegt dat recht moet zeggen dat de controles en sancties. Volgens de minister van Werk en Gelijke Kansen, die erfelijke problemen veroorzaakt door anderen, " er is niet, strikt genomen, de instantie die verantwoordelijk is voor het regelen van de overdracht van de werkzaamheden. Er zijn nadelen, zoals u weet, de beheersing van de sociale wetten ... . " Als een werkgever weigert om de wet te gehoorzamen 32bis, zou dit de benadeelde werknemers aan de controle van de sociale wetgeving die, laten we niet hypocriet zijn, leiden tot represailles van de werkgever beŽindigd beŽindigen. Bovendien is deze controle van de sociale wetten weet vrijwel niets omdat er niets was voorzien zoals hieronder uiteengezet.  
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is als volgt: " Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. " Dit is niet de benadeelde werknemers verslag uit over hun werkgever aan sociale wetten van het koninklijk besluit af te dwingen 32a controle. Het is de wet en er is rechtshandhaving begint dit deel 2. Op het internet vond ik geen instructies of opdrachten gegeven door de minister of ministers van de taak die erin geslaagd tussen 2002 en 2010 bij dit besluit af te dwingen. Als ik mij niet vergis tenminste vijf ministers erin geslaagd zijn in deze positie, L. Onkelinx, F. Van Den Bossche, P. Vanvelthove, J. Piette, J. Milquet. Wat zijn de instructies of orders gegeven en welke service aan de wet en 32a van de Europese Richtlijn 2001/23/EG af te dwingen? Als er niets is gepland, de rechtshandhaving 32a begint en eindigt met artikel 2 van deze wet. Als er geen werknemer durven klagen uit angst voor represailles door de werkgever beŽindigd, zal het gebeuren. 32a Wet en de Europese Richtlijn 2001/23/EG niet worden gehaald. 
 
In mei 2010, dus vroeg ik de huidige minister van Werkgelegenheid, JoŽlle Milquet, om dit record van niet-naleving te ondersteunen door 3 32bis Europese multinationale buitenlandse maken grote winsten, en ik vroeg hem ook naar voren deze kwestie aan zijn opvolger in het geval van verandering. Vervolgens, in september 2010, stuurde ik per aangetekende brief van ingebrekestelling in rekening te brengen van alle overdrachten van zakelijke volgens de wet 32bis, opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002 
 
Afdeling 7 van hoofdstuk II van de collectieve arbeidsovereenkomst werd de wet 32a luidt als volgt: 
 
"De rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1į, bestaande arbeidsovereenkomsten, gaan door deze overgang op de verkrijger over. 
..." 
 
Bij de overdracht van een bedrijf, het recht 32a informeert ons dat de rechten en verplichtingen van de contracten wordt genomen door de verkrijger (de verkrijger is de werkgever die neemt het bedrijf over). Om te voorkomen controverse die laatste jaren, het minste wat we zouden een lijst van alle rechten en plichten van alle arbeidsovereenkomsten. In BelgiŽ is er geen lijst. Als er geen lijst, moet er een methode van redeneren om te bepalen of iets goed of verplichting van een arbeidsovereenkomst. Tot op heden, ondanks de talloze brieven verzonden, kan ik deze vraag niet beantwoorden. Als er geen lijst, als er geen methode van redeneren om te bepalen of iets goed of verplichting van een arbeidsovereenkomst, wat wil hij antwoord?  
 
Artikel 3 van hoofdstuk II van de EU-richtlijn 2001/23/EG luidt als volgt: 
 
"1. De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze overgang op de verkrijger over. 
..." 
 
Hebben ontvangen geen antwoord op mij over de rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten in BelgiŽ en sinds de woorden "rechten en verplichtingen " zijn afkomstig uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG, dus ik wendde zich tot Europa.  
 
In juni 2010, dus ik contact opgenomen met Europa over dit onderwerp. Helaas is er geen manier om te weten wanneer de opsomming, de functie ... zijn rechten of verplichtingen van een arbeidscontract. Er is geen manier niet te weten hoe om te bepalen of iets goed of verplichting van een arbeidsovereenkomst. Indien een of meer elementen van een contract van werk verandert, Europa stuurt ons terug naar de Belgische rechter die het probleem op een geval per geval op te lossen wil, maar om er te komen, aangezien er geen overdracht van de controle bedrijf door de minister van Werkgelegenheid, de werknemer of werknemers die voelen zich gekrenkt zijn verplicht om hun werkgever verslag uit aan de rechter dat we niet moeten hypocriet zijn, leiden tot represailles van de werkgever beŽindigd. Als men durft aan werknemers overgedragen de zaak naar het Hof Labour, de werkgever, indien zij ervoor kiest om niet te hebben rechtshandhaving 32a, zal waarschijnlijk te ontslaan u heel snel zonder bericht om dit probleem van de verandering niet-collectief 32a ten aanzien van een individueel probleem. Terwijl je in het bedrijfsleven, is een collectief probleem, wanneer je niet langer in het bedrijfsleven is een individueel probleem. Op deze manier heeft de rechtbank het werk zal niet sneeuwbaleffect collega's ook gewond. Als er geen medewerker durfde de zaak aanhangig te maken bij de Labour Court, vrezen represailles van de werkgever beŽindigd, kan niemand zeggen dat de wet wordt nageleefd 32a, niemand kan zeggen dat de EU-richtlijn 2001 / 23/CE wordt gerespecteerd. Al meer dan dertig jaar Europa is tevreden met deze situatie.  
 
Artikel 7 van de Europese richtlijn 2001/23/EG luidt als volgt:  
"... 
6. De lidstaten bepalen dat, indien er in een onderneming of vestiging, om redenen buiten hun wil om, geen vertegenwoordigers van de werknemers zijn, de betrokken werknemers vooraf in kennis moeten worden gesteld van: 
...  
- de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers, 
... "  
 
Sectie 15a 32a van de Wet is de Belgische omzetting van artikel 7 van de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Hij zegt het volgende: 
"... 
In de ondernemingen waar noch een ondernemingsraad, noch een vakbondsafvaardiging bestaat, moeten de betrokken werknemers vooraf in kennis worden gesteld van :  
...  
- de juridische, economische en sociale gevolgen van die overgang of van die overname van activa voor de werknemers;  
... "  
 
Vůůr de overdracht moet de werknemers worden ingelicht over de juridische consequenties van de overdracht. Uit het voorgaande kan niet weten welke rechten en plichten van hun arbeidsovereenkomst zonder passeren voordat de Labour Court.  
 
Hoe kunnen werkgevers werknemers op de hoogte van de juridische implicaties voor de overdracht zonder dat de overdracht van de onderneming vůůr de Labour Court, omdat alleen de Labour Court bevoegd is om te zeggen wat de rechten en plichten van de arbeidscontracten van werknemers overgedragen?  
 
In mijn geval de overdracht, is de werkgever niet voorbij voordat de Labour Court vůůr de overdracht. Het is reeds in verzuim ten opzichte van de wet en 32bis van de Europese richtlijn 2001/23/EG, omdat het kon ons niet te informeren over de juridische consequenties van de overdracht, omdat enkel de Labour Court bevoegd is om zeggen wat de rechten en verplichtingen van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen. 
 
"De rechten en verplichtingen ...". Deze termen zijn meervoud. Dus een arbeidsovereenkomst heeft ten minste twee rechten en twee plichten. De auteurs van die wet moeten dus in staat om mij ten minste twee rechten en twee plichten van arbeidsovereenkomsten of waarom hebben ze gebruik van het meervoud? Nou nee, ze weten niet te beantwoorden. Ze afschuiven op de rechter als niet een gemakkelijke taak, omdat hij werd gevraagd om vragen over een wet voor die de auteurs van het laatste geen antwoord te beantwoorden. Ik roep mijn landgenoten. Zolang er geen officiŽle lijst waarin de rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten, kunnen werkgevers te informeren medewerkers van de juridische consequenties van de overdracht business zonder eerst bij de arbeidsrechtbank. Dus sinds de release van de Europese richtlijn dat wil zeggen in 1977, te voldoen aan deze laatste en de daaruit voortvloeiende wet 32bis, zouden alle overdrachten van zaken gedaan worden met een deel van voorafgaande rechterlijke werk. Is dit het geval? Ik denk het niet. Duizenden van beslissingen had moeten worden gemaakt waarin de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst van de overgedragen werknemers. Als je een eigen beslissingen met redenen omkleed met inbegrip van deze items, kunt u voor de communicatie in het voordeel van al onze burgers bedanken. Bijvoorbeeld: "De opsomming is een recht op een arbeidsovereenkomst, omdat ...". In dit geval is de beslissing ingegeven door de drie punten na de "omdat". Dat is wat wordt gevonden in de arresten in plaats van drie puntjes die me interesseert. Beslissingen moeten worden gemotiveerd.  
 
Rechten van de arbeidscontracten en hun motivaties.  
 
1) ? ...  
2) ? ...  
? ...  
 
Verplichtingen van de arbeidsovereenkomsten en hun motieven .  
 
1) ? ...  
2) ? ...  
? ...  
 
Merk op dat indien de werknemers zich niet bewust zijn van de voorgaande elementen, werkgevers niet. Hoe werkgevers durven ze items te verwijderen zonder vergoedingen voor de Labour Court? Waarschijnlijk omdat er geen sanctie of straf dat is belachelijk. Bovendien, de werknemers zal de zaak aan de rechtbank en zeker represailles van deze werkgevers.  
 
Sinds januari 2011, ondanks alle onderzoek, alle mail verzonden, zoals hierboven gevraagd, kan ik niet geven u enig recht of verplichting van een arbeidsovereenkomst en motivatie. 
 
De titel van de Europese Richtlijn 2001/23/EG als volgt: "... het onderhoud van de rechten van werknemers ...." Deze term werd opgenomen in de wet 32bis in Hoofdstuk 1, eerste lid, eerste paragraaf. Het luidt: "1 per aandeel, het behoud van de rechten van de werknemers in alle gevallen van verandering van werkgever ..."  
 
Wat zijn de rechten van werknemers en hun motivatie?  
 
1) ? ...  
2) ? ...  
? ... 
 
Een meer gedetailleerde uitwerking ligt in wat volgt.  
 
U werkt in BelgiŽ, heb je zijn overgedragen aan een ander bedrijf als 32a, heb je verloren sommige van uw opsomming, voordelen, ... op een dergelijke overdracht, stuur mij uw commentaar op de naleving van deze wet in BelgiŽ. Als u nog meer informatie om deze site te verbeteren, voel je vrij om te sturen in het belang van onze burgers. U kunt ook persoonlijk contact met mij opnemen. Mijn e-mail adres is info@32bis.info  
 
Uitleg van het bovenstaande.  
 
Richtlijn 77/187/EEG van 1977 ingrijpend gewijzigd en werd beroemde Europese Richtlijn 2001/23/EG. 
 
Volgens de Europese Richtlijn 2001/23/CE.  
 
RICHTLIJN 2001/23/CE VAN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen inzake het behoud van de rechten van werknemers in geval van overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen  
 
In BelgiŽ kan, volgens de huidige toepassing van deze richtlijn, herindelen de  
 
RICHTLIJN 2001/23/CE VAN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen met betrekking tot het onderhoud van de overgedragen onderneming in geval van overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen  
 
Waarom hebben wij deze richtlijn? Wanneer deze richtlijn niet bestaan in een bedrijfsoverdracht, vroegen we de werknemers te gaan in het bedrijf hervat activiteit. Op dat moment zouden de werknemers zien dat hun voorgestelde contract en als het niet interessant was, zeiden ze nee, doen we niet gaan. Een werkgever de overdracht van de activiteit was ofwel de aankondiging te betalen aan de werknemers is de herindeling in een andere activiteit. De overgedragen bedrijf kan dus problemen hebben om te overleven. Wij hebben daarom heeft deze richtlijn, die vereist dat werknemers van de overgedragen activiteiten volgen als zij niet zijn afgetreden.  
 
In BelgiŽ denk ik dat het doel van deze richtlijn is te eisen dat de werknemers om de activiteit te controleren om de continuÔteit waarborgen en niet zozeer het behoud van de rechten van deze als we waren gaan geloven. 
 
Voor mij is deze richtlijn is een "deal". Bij overdracht van een bedrijf, vereist het werknemers naar de nieuwe werkgever, indien zij zijn ontslag en in ruil de werkgever verplicht is om de arbeidsovereenkomst van deze laatste te hervatten.  
 
Wat is het doel van de Europese richtlijn 2001/23/CE? Indien moet worden gerespecteerd in iedere overdracht van bedrijven? Mijn verstand zegt me ja. In BelgiŽ is de Europese richtlijn niet in acht genomen, indien werknemers durven te klagen, zal de situatie niet veranderen. De Europese richtlijn verder buiten beschouwing worden gelaten, omdat de Belgische regering geen zeggenschap heeft over de spontane als minister van Werkgelegenheid. Om de naleving van de wet 32bis, niet de werknemers bij de politie te bellen naar de controle van de sociale wetten. Niet op deze manier de kaak leidt tot zijn werkgever, laten we niet hypocriet zijn voor represailles van de laatste. Toch wordt ons verteld in BelgiŽ. Tijdens een overdracht van bedrijven, zijn de werknemers aan hun lot overgelaten, terwijl de richtlijn is om de rechten van de werknemers, dus houden, om hen te beschermen.  
 
De wet 32bis is een eenvoudige omzetting van de Europese Richtlijn 2001/23/CE.  
Er is niets gepland.  
1) Geen schriftelijk materiaal uitgedeeld aan werknemers overgeplaatst bij het wisselen van werkgever.  
2) Geen controles.  
3) Werkgevers zijn niet verplicht om het bewijs van overeenstemming met de wet 32bis te houden.  
4) geen specifieke oplossingen.  
5) De controle van de sociale wetten heeft geen macht en geen instructies.  
6) ...  
 
In dit geval een werkgever die gezag over de werknemers doen wat ze willen meer dan 25 jaar. De doelstelling van de Europese richtlijn niet is vervuld. Werknemers worden genomen voor minder dan niets.  
 
Een computer overgedragen onder de Europese richtlijn wordt beschouwd als een betere werknemer. We hebben niet verwijderen 10% of 20% van de elektriciteit, omdat het is overgedragen, dat zou kunnen beschadigen. Voor de computer arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd.  
 
Dit probleem voor mijn voormalige collega's en mezelf uit 2003. De bedrijven in kwestie zijn buitenlandse multinationals van Europa, waardoor vet winst in de orde van tienduizenden dollars per jaar per werknemer, niet ver van de honderden duizenden dollars in sommige jaren. Ze niet genoeg hebben. Ondanks alle maatregelen die zijn genomen voor zover deze multinationals die bedriegen de overgedragen werknemers, de Belgische Staat en Europa doen met schijnbare straffeloosheid. Het is volstrekt onaanvaardbaar! Zijn deze Europese multinationals in acht hebben genomen met de Europese richtlijn 2001/23/EG in andere Europese landen? 
 
Samengevat  
 
De wet 32bis voortvloeien uit de Europese richtlijn 2001/23/CE van de oorzaken controverse die laatste jaren, omdat we niet weten wat er moet worden genomen door de verkrijger. Welke rechten en plichten van een arbeidsovereenkomst? De functie? Plaats van tewerkstelling? Vergoeding? AnciŽnniteit? Tijdschema? Taalgebruik in de arbeidsverhoudingen? Documenten verstuurd in de taal die in de arbeidsovereenkomst? CAO? Systeem herwaardering jaarsalaris? Ziekenhuis verzekering? Insurance groep die deel uitmaakte van de werkende regels die op zijn beurt, maakte deel uit van de arbeidsovereenkomst? Betaling van de maaltijd vergoeding? Betaling van overuren? Betaling van de uren weg? Betaling van de premies frequentie bewakers? Betaling van de vergoeding output in de politie? Betaling van de kilometervergoeding voor het gebruik van zijn prive-auto? Betaling van een vergoeding kleding? ... Wat zijn de elementen die de verkrijger moet nemen aan alle bovengenoemde elementen? Ik heb geen duidelijk antwoord. Voor mij is het arbeidscontract van de ene werkgever naar de andere zodat normaal houden we alles wat we hadden vůůr de overdracht, tenzij de werkgever een afwijking waardoor hij op bepaalde items te verwijderen heeft verkregen.  
 
Toen ik de Europese richtlijn 2001/23/CE en de Belgische wet 32bis dat volgt gelezen, ben ik niet overweldigd door een gevoel van hypocrisie. Deze teksten worden gebruikt om de rechten van de werknemers zo te houden om hen te beschermen. Door nadelen, met betrekking tot de toepassing van deze wetten in BelgiŽ, een groot gevoel van hypocrisie drives me. In een bedrijfsoverdracht, heeft de Belgische regering geen controle. Werknemers worden overgelaten aan hun eigen lot. Werkgevers doen wat ze willen want er is geen controle. Als een werknemer niet akkoord gaat, is het voor hem de werkgever toezicht op de sociale wetten aan de kaak stellen die leiden tot represailles van de laatste. Bovendien is deze sociale controle wetten niet kunnen doen omdat er niets is gepland.  
 
Wanneer u een procedure bij de arbeidsrechtbank wegens niet-naleving 32a, uw werkgever belang om direct vuur u om de collectieve probleem van de niet-naleving van 32a in een individueel probleem te transformeren. Terwijl je in de business is een collectief probleem, als je eenmaal niet meer in het bedrijfsleven is een individueel probleem. In het laatste geval zal de beslissing van de arbeidsrechtbank niet sneeuwbal collega's ook gewond. Dus als je een lang bericht worden verstrekt, uw werkgever een belang heeft in u niet uit te voeren. Het blijft alleen om methoden waardig aan die bij een donkere periode van de 20e eeuw te gebruiken, om druk uit te oefenen op je ... Om u te ontslaan wegens zware fout om niet tot de vergoeding van de kennisgeving te betalen. Dit is precies wat mijn voormalige werkgever deed. Daarnaast, in ernstige wijze is tekortgeschoten, zei hij: "citaat gestart tegen het bedrijf." Een werkgever die wil uw arbeidsovereenkomst te scheren, ondanks overvloedige winsten zal waarschijnlijk niet betalen u uw bericht. Dit is een gewoonte bij de voormalige werkgever voor mij om te ontslaan voor ernstig wangedrag. Van zes jaar, werden meer dan tien procent van de werknemers ontslagen op deze manier. Daarnaast is deze manier van stoken is een goed voorbeeld voor andere werknemers overgedragen op hetzelfde moment als jij. Als een van hen had te klagen op hun beurt, kan de werkgever hervatten het vorige geval als een voorbeeld. 
 
Na raadpleging van advocaten en na het verzenden talrijke brieven, hieronder, hier is wat ik heb geleerd over de sancties.  
 
Controle van de sociale wetgeving -> administratieve boete van tussen de 50 en 1250 Euro  
 
Employment Tribunal -> geen sancties bij niet naleving 32bis. We moeten proberen om op te treden equipollent scheuren. Dus, omdat de werkgever niet voldoet aan de 32bis, vraag ik van de handeling equipollent te breken bij dezelfde werkgever kan blijven 32bis van de minachting voor mijn andere collega's. Wij betalen u het verschil of een gedeelte van het verschil tussen de twee systemen van de opsomming, maar het kan heel goed zijn baan te verliezen voor zijn werkgever om de werkgelegenheid tribunaal te beŽindigen. Waar is het gezond verstand?  
 
Tribunal -> procedure zal afgelopen 5 jaar en kost me duizenden euro's. Maximale straf opgelegd aan de werkgever 2.500 euro boete en 8 dagen in de gevangenis voor fraude Surcis. Deze procedure blokkeert de strafzaak arbeid rechter. Dus de claim in de rechtbank werkzaamheden duren tussen de 5 en 10 jaar. Wie is gestraft, de werkgever of de werknemer?  
 
Deze sancties zijn belachelijk ten opzichte van de voordelen die de werkgever maakt door niet te voldoen aan de Europese richtlijn (of zelfs enkele honderden miljoen euro tijdens de vele jaren tussen de vennootschap en de overdracht pensioen van de overgedragen werknemers). De Belgische regering is ook benadeeld, want als werknemers minder inkomsten hebben, ze minder belasting betalen.  
 
Om te voorkomen controverse voor mijn landgenoten die te lijden hebben bedrijfsoverdrachten in de toekomst, wie kan mij de volledige lijst van rechten en verplichtingen van een arbeidsovereenkomst?  
 
Wat kan een werkgever te dwingen de wet 32bis?  
 
Hoe BelgiŽ gebeurt ter rechtvaardiging van het aan de Europese Richtlijn 2001/23/CE die wordt gerespecteerd? Wat is de positie van Europa over dit probleem, dat heeft geduurd dan 20 jaar?  
 
Nu kan men zich afvragen. Waarom, in BelgiŽ, laat t worden de rechtshandhaving 32bis voortvloeien uit de Europese Richtlijn 2001/23/CE van de goodwill van werkgevers?  
Momenteel ben ik op zoek naar mogelijke redenen voor dit probleem. Tot op heden vond ik twee.  
1) Het ontbreken van de Belgische staat voor de handhaving van de wet 32bis.  
2) BelgiŽ, thuis voor de werkgever (geen sancties op het niet voldoen aan de Europese richtlijnen, ...). Europese richtlijnen zijn bedoeld om de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren, maar Europa heeft blijkbaar geen plannen te harmoniseren controles en sancties die leiden tot een rivaliteit tussen de verschillende Europese landen. Voor werkgevers die reeds en werkgevers willen in Europa te vestigen, om BelgiŽ aantrekkelijker dan de Europese concurrenten, hebben we het niet eens bent, totdat het tegendeel is bewezen, aan de werkgevers in geval van niet voldoen aan de Europese richtlijn 2001/23/EG ... . Door de wet, heeft BelgiŽ zeer zelfingenomen ten opzichte van werkgevers over werknemers. Waarom meer dan 30 jaar, geen enkel Europees land heeft hij uitgedaagd Europa door uit te leggen het probleem van de concurrentie als gevolg van het gebrek aan harmonisatie van de controles en sancties in de verschillende lidstaten? Hoe Europa niet heeft over die gedachte, of als men denkt, waarom ze de situatie in de staat te laten? 
3) ...  
 
De CAO 32 bis werd opgesteld door de Nationale Raad van Arbeid en werd recht bij koninklijk besluit. "14 maart 2002. Koninklijk besluit verplicht stellen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten in de Nationale Raad van Arbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende de bescherming van de werknemers als de werkgever wijzigt als gevolg van een overdracht van een onderneming en het reguleren van de rechten van de werknemers genomen in geval van herstel van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord stopzetting van de activa (1) "  
 
De National Labor raad is samengesteld uit leden van andere vakbonden vertegenwoordigers. Vakbonden bestaan door de bijdragen betaald door werknemers. Dus ze moeten verdedigen de rechten van werknemers. Een vraag achtervolgt mij, waarom deze vakbonden blijft de situatie in de staat meer dan 20 jaar? Ze werden benaderd en vele diensten. Ik niet naar deze site volledig in termen van de reacties die zijn vertraagd. In die tijd een Belgische burger, zoals al mijn landgenoten, ik geloof ik verdien antwoorden van de instellingen waarvoor laat een groot deel van onze opsomming voor hun werking.  
 
 
 
 
Tweede item: Antwoorden, antwoorden, het ontbreken van de reactie op brieven.  
 
Paleis van Brussel.  
 
"Gezien het beginsel van de scheiding der machten ..."  
 
 
De vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet.  
 
Gecontacteerd in juli 2008. 
 
Ik vroeg de volgende vraag:  
 
"Kunt u mij vertellen wat duidelijk zijn de elementen die moeten worden genomen door de nieuwe werkgever? 
-) Posten opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever? ja / nee 
-) Koe? ja / nee 
-) AnciŽnniteit? Ja / Nee 
-) Werktijden? ja / nee 
-) Gebruik van talen in het contract? ja / nee 
-) Herbeoordeling System jaarsalaris? ja / nee 
-) Insurance Group, die deel uitmaakte van het werk regels die op zijn beurt, maakte deel uit van de arbeidsovereenkomst? ja / nee  
-) De betaling van overuren? ja / nee 
-) De betaling van uur rijden? ja / nee 
-) De betaling van de premies frequentie bewakers? ja / nee 
-) De betaling van de schadevergoeding bij de uitgang van de bewakers? ja / nee 
-) ... " 
 
Ik heb geen antwoord gekregen op deze vraag. Voor tegens, leerde ik de volgende. 
 
"Er is niet, strikt genomen, een lichaam om de overdracht van ondernemingen te controleren."  
Er zijn nadelen, zoals u weet, de wetten van sociale controle, en indien het geschil niet is beslecht door de interventie, kan de benadeelde partij de zaak voorleggen aan de Labour Court bevoegd is.  
Als onderdeel van deze rechtszaak, de rechter zal beoordelen of de voorwaarden voor de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis is voldaan (op voorwaarde dat er geen wettelijke uitzondering niet kan worden gevorderd) en wat zijn de verschillen tussen de situatie vůůr en het werk de kaak gesteld. " 
 
Persoonlijke opmerkingen. 
 
1) †Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is als volgt: "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." Dit is niet de benadeelde werknemers aan de kaak stellen van hun werkgever controle van de sociale wetten het koninklijk besluit 32a af te dwingen. 
 
2)"... De benadeelde partij kan de zaak naar de arbeidsrechtbank bevoegd is." De werkgever heeft gezag over de werknemer. De benadeelde partij, het zal altijd hetzelfde zijn, zal het de werknemer. De doelstelling van de Europese richtlijn 2001/23/EG is om de werknemer te beschermen en niet om hem te dwingen zijn werkgever de controle van de sociale wetten te vermelden ... .  
 
Ik ontving ook de volgende.  
 
"Wat betreft de hiŽrarchie van de bronnen van de verplichtingen in de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers, verwijs ik u naar artikel 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites.  
 
De juridische hiŽrarchie is:  
 
1. recht in de bepalingen ervan verplicht te stellen;  
2. de collectieve arbeidsovereenkomsten verplicht gesteld, de volgende volgorde:  
a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad;  
b) overeenkomsten die zijn gesloten binnen een gemengde commissie;  
c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomite;  
3. de cao niet verplicht gesteld, wanneer de werkgever heeft ondertekend of is aangesloten bij een organisatie ondertekenaar van deze verdragen, de volgende volgorde:  
a) de overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad;  
b) overeenkomsten die zijn gesloten binnen een gemengde commissie;  
c) de overeenkomsten gesloten in een paritair subcomite;  
d) een overeenkomst buiten een paritair orgaan;  
4. de individuele schriftelijke overeenkomst;  
5. de collectieve overeenkomst gesloten in een paritair orgaan, niet verplicht, maar wanneer de werkgever niet heeft ondertekend of niet aangesloten zijn bij een ondertekenende organisatie, behoort tot de gemeenschappelijke organisatie waarin de Overeenkomst is gesloten:  
6. Verordening van het werk;  
7. de wet in de aanvullende bepalingen;  
8. de individuele overeenkomst verbale  
9. gebruik  
 
De wettelijke bepalingen, uitgevaardigd door de federale entiteiten worden behandeld als 'wet in zijn dwingende bepalingen. 
 
Persoonlijke opmerkingen. 
 
Waar is de positie van de arbeidsovereenkomst? Is een arbeidsovereenkomst is een individuele schriftelijke overeenkomst? Waarschijnlijk wel. Definitie van het contract, de juridische overeenkomst waarbij een of meer personen gepleegd tegen andere mensen te doen of niet iets doen.  
 
"... voorwaarde dat er geen wettelijke uitzondering niet kan worden gevorderd ... "Op het Internet adres hierboven "http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf" gevonden dat:Het Europees Hof heeft herhaaldelijk benadrukt dat de regels van de richtlijn moet worden beschouwd als dwingend in de zin dat het niet mogelijk is om van een ongunstige afwijken van de werknemers. Zo mag een werknemer niet zijn rechten af ??te zien van de richtlijn en deze rechten kunnen worden beperkt, zelfs met zijn toestemming, zelfs als de nadelen die haar toekomen op grond van deze ontheffing worden gecompenseerd door voordelen zoals dat is niet geplaatst, in het algemeen in een slechtere positie. 
 
Over het gebruik van talen. De Franstalige en Vlaamse decreet betreffende het gebruik van de talen zijn vergelijkbaar met de "wet in zijn dwingende bepalingen. Dus indien, zoals in mijn geval was, staat in uw arbeidsovereenkomst Franstalige u alle documenten te ontvangen in het Frans en de nieuwe werkgever is aan Vlaamse kant, moet de werkrelatie te worden in het Vlaams en het element over het gebruik van talen vermeld in uw arbeidscontract valt omdat het Vlaamse decreet is des te belangrijker dat uw arbeidsovereenkomst (volgorde van belangrijkheid te zien in de lijst hierboven). Het omgekeerde is ook correct. 
 
Wat de duur van 32a, is er geen tijdslimiet. 
 
 
Vice-premier en minister van FinanciŽn Didier Reynders.  
 
"... De opsomming, functie, werktijden, anciŽnniteit, zijn essentiŽle elementen van de arbeidsovereenkomst ..."  
 
Boven enkele van de essentiŽle elementen van een arbeidsovereenkomst. De lijst is niet compleet als het is geschreven: "... de essentie .... Naar mijn mening zijn dit de rechten en verplichtingen van een contract.  
 
 
Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie in Institutionele Hervormingen, Jo Vandeurzen Kabinet.  
 
"Onder de grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten ..."  
 
Persoonlijke noot: dit principe niet verboden, verschillende bevoegdheden te bespreken onderling om dingen te verbeteren, althans dat hoop ik!  
 
 
Federaal bemiddelaar.  
 
De aanwezigheid van deze website bloot het probleem is gemeld. Momenteel heb ik geen antwoord.  
 
 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal.  
 
Item response filiaal van de verschillende relaties te werken. 
 
"Daarom, als je gelooft dat deze veranderingen eigenlijk zou moeten plaatsvinden en in het kader van de omzetting van Richtlijn 77/187/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het behoud van de rechten van werknemers geval van overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (gecodificeerd bij Richtlijn 2001/23), nodig ik u uit contact op te nemen zei de Nationale Raad van Arbeid. "  
 
 
National Labor Raad.  
 
Geen reactie op de vele e-mails verzonden!  
 
Vakbonden ABVV, ACV en ACLVB UCM zijn onderdeel van de National Labor Raad.  
 
 
Unie ABVV  
 
"Om het beste te reageren op uw vragen, zullen wij contact opnemen met de dienst gespecialiseerd onze hogere overheden en de Europese Verbond van Vakverenigingen."  
 
 
Unie SCC  
 
Geen antwoord.  
 
 
Unie CGSLB  
 
Geen antwoord.  
 
 
UCM  
 
Geen antwoord.  
 
 
Conclusie in eind 2009.  
 
Alle bovenstaande diensten werden gecontacteerd tussen 2005 en 2009 en de aanwezigheid van hun site werd gemeld in eind 2009, behalve wanneer het antwoord was: "... de scheiding der machten ..." . Ik heb geen enkele negatieve advies van de aanwezigheid van deze website. Nu, we kunnen de tijd die nodig is bij het oplossen van dit probleem af te leiden. Niet bewust te zijn van een probleem is een ding. Wees bewust en niets doen is een andere zaak. Als de situatie niet verandert, kunnen mijn collega's trekken de conclusie dat zal waarschijnlijk hetzelfde zijn als de mijne dat wil zeggen het duurt werknemers voor minder dan niets.  
 
 
Socialistische Partij.  
 
Gecontacteerd in februari 2010.  
 
Geen antwoord.  
 
 
Ex-minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx. 
 
Gecontacteerd in februari 2010.  
 
Geen antwoord. † 
 
 
Groene Partij.  
 
Gecontacteerd in februari 2010.  
 
"Je hebt recht op een belangrijk onderscheid te maken, vaak genegeerd, tussen het recht en rechtshandhaving. Het is een feit dat in situaties van sterke (negatieve maar al te vaak de werknemer), zal de werkgever gebruik haar bevoegdheid om de wet terzijde, zal de werknemer boeg. positie van Ecolo over dit onderwerp is heel duidelijk: elke wet moet effectief worden uitgevoerd. ... Geloof me qu'Ecolo is hoge prioriteit problemen u verhogen en zal niet nalaten om ze verder te dragen in de komende maanden. " 
 
 
RTBF. 
 
Gecontacteerd in februari 2010. De rol van de media te informeren. Ik vroeg daarom aan de RTFB doen een show over dit onderwerp aan de kaak van het probleem. 
 
 
Minister van Werk, JoŽlle Milquet  
Minister van Werkgelegenheid in 2002, Laurette Onkelinx 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal.  
 
Gecontacteerd maart 2010.  
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is als volgt:  
Art. 2: Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit.  
 
Er is de wet en er is de toepassing van de wet.  
 
Op het internet vond ik geen instructies of bevelen gegeven door de minister of ministers van de baan die erin geslaagd tussen 2002 en vandaag het koninklijk besluit af te dwingen. Als ik mij niet ten minste vijf ministers van vergist zijn geslaagd in deze positie, L. Onkelinx, F. Van Den Bossche, P. Vanvelthove, J. Piette, J. Milquet.  
 
Dus vroeg ik.  
 
"Kunt u mij instructies of orders aan de wet 32a voortvloeien uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG te dwingen?"  
 
Wachten op een antwoord op deze vraag. Als er geen instructies en geen instructies, zie ik niet hoe er zou toepassing van deze wet en 32bis van de Europese Richtlijn 2001/23/EG worden. 
 
Geen reactie tot nu toe van de minister van Werkgelegenheid, JoŽlle Milquet. Waarom er is er geen antwoord? De eerste mogelijke reden is dat er geen orde en geen instructie gegeven. De rechtshandhaving 32a stopt daar. Persoonlijk zie ik geen andere mogelijke redenen. 
 
Geen reactie van de minister van Werkgelegenheid 2002, Onkelinx en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
 
 
RTL  
 
Emissie "Reporter". Gecontacteerd in april 2010. Naar aanleiding van het verslag van 02/04/10 op de collectieve arbeidsovereenkomst inzake alcohol en drugs op het werk, heb ik voorgesteld om een probleem met betrekking tot de CAO 32 bis in de wet te maken om werknemers te informeren. 
 
 
Minister-president Yves Leterme.  
 
Gecontacteerd in april 2010.  
 
"De premier heeft uw e-mail te lezen zorgvuldig, en hij vroeg mij om u een antwoord. Ik moet bekennen dat ik niet op de hoogte was van deze maas in de wet. Ik zal de dienst van de minister van vragen Werkgelegenheid me waarom en of er een oplossing kan worden ontwikkeld. Dank u voor ons heeft laten weten. " 
 
 
Partij PTB 
 
De hoogte van de aanwezigheid van deze site in mei 2010. 
 
 
De vice-premier en minister van Werk en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet.  
 
Gecontacteerd mei 2010.  
 
Artikel 2 van de Wet 32bis luidt als volgt: "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit."  
Dus ik vroeg de minister van Werkgelegenheid om dit record van niet-naleving door 3 32bis buitenlandse multinationals die te maken vette winsten te ondersteunen.  
 
Ik heb ook gevraagd herhaaldelijk op deze website.  
 
Geen antwoord.  
 
 
Europese Unie.  
 
Toen in juni 2010 contact opgenomen.  
 
Onderstaand is de brief in juni 2010.  
 
Ik ben er contact met u opnemen over de Europese Richtlijn 2001/23/EG. "HOOFDSTUK II Houden de rechten van werknemers Artikel 3 1.  
 
De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de cedent van een arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding die op de datum van de overdracht, op grond van een dergelijke overdracht worden overgedragen op de verkrijger. "  
 
In BelgiŽ, 32 bis van de wet is de omzetting van de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Deel 7 van deze wet 32a is als volgt. 
 
"De rechten en verplichtingen van de vervreemder van arbeidsovereenkomsten op de datum van de overdracht uit hoofde van artikel 1, de eerste wordt, door deze overgang op de verkrijger." 
 
In BelgiŽ was het weer op onder de Europese richtlijn. Echter, niemand kan mij vertellen wat zijn de rechten en plichten van een arbeidsovereenkomst. Ik vroeg een tiental in BelgiŽ, kon niemand reageren. Aangezien deze termen zijn overgenomen uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG, kan je me vertellen wat zijn de rechten en verplichtingen van een arbeidsovereenkomst? Functie? Plaats van tewerkstelling? Koe? AnciŽnniteit? Openingstijden van het werk? Taalgebruik in de arbeidsverhoudingen? Documenten verstuurd in de taal die in het contract? CAO-afspraken? Herbeoordeling System jaarsalaris? Hospitalisatieverzekering? Verzekeringen groep, die deel uitmaakte van het werk regels die op zijn beurt, maakte deel uit van de arbeidsovereenkomst? Betaling van een maaltijd? Betaling van overuren? Betaling van uur rijden? Betaling van de premies frequentie bewakers? Betaling van de schadevergoeding bij de uitgang van de bewakers? Betaling van het aantal kilometers voor het gebruik van zijn prive-auto? Betaling van een kleedgeld? ... In het voorgaande, wat zijn de rechten en plichten van een arbeidsovereenkomst? Als je het antwoord niet weet op deze vraag, kan je me vertellen hoe je kunt bepalen of het gaat om een recht of de verplichting van een arbeidsovereenkomst? Heb je geen volledige lijst van deze rechten en verplichtingen die voortvloeien controverse die laatste jaren in het bedrijf overgedragen. Om onze mensen te informeren over de overdracht van de ondernemingen in BelgiŽ, heb ik een website www.32bis.info.  
 
Hieronder is een nuttig onderdeel van de reactie ontvangen. 
 
"... Het is voor de nationale rechter om te beslissen geval per geval indien de overdracht is de enige motivatie voor een verandering in een arbeidsovereenkomst. ..."  
 
Persoonlijke opmerkingen.  
 
Er is geen manier om te weten wanneer de opsomming, de functie ... zijn rechten of verplichtingen van een arbeidscontract. Er is geen manier niet te weten hoe om te bepalen of een element is een recht of verplichting van een arbeidsovereenkomst. 
 
Dus, na de nuttigste deel van de reactie hebben ontvangen, indien een of meer elementen van een arbeidsovereenkomst wijzigingen, verwijzen wij naar Europa Belgische rechter die het probleem op een geval per geval zal lossen, maar om er te komen, aangezien er is geen controle op de overgang van ondernemingen door de minister van Werkgelegenheid, van werknemers die voelen zich gekrenkt worden gedwongen om hun werkgever aanklagen dat rechtvaardigheid, die moeten we niet hypocriet zijn, leiden tot represailles beŽindigd door de werkgever. Als er geen medewerker durfde de zaak aanhangig te maken bij de Labour Court, vrezen represailles van de werkgever beŽindigd, kan niemand zeggen dat de wet wordt nageleefd 32a, niemand kan zeggen dat de EU-richtlijn 2001 / 23/ce wordt gerespecteerd.  
 
Al meer dan dertig jaar Europa is tevreden met deze situatie.  
 
 
De vice-premier en minister van Werk en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet.  
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is als volgt: "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." In mei 2010 vroeg ik de minister van Arbeid te nemen ondersteuning van deze inventaris van de niet-naleving door 3 32bis buitenlandse multinationals die dikke winst te maken. 
 
In augustus 2010, geen nieuws van het beheer van deze kwestie door de minister van Werkgelegenheid, dus stuurde ik een verzoek tot overname van dit geval. 
 
Rond 15-09-2010, geen brief met vermelding van ondersteuning van deze plaat door de minister van Werkgelegenheid, een aanmaning per aangetekende post verstuurd zal vragen de minister om te zorgen voor alle overdrachten plaatsvinden in overeenstemming met wet is opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002. 
 
Aangezien zij geen antwoord, 14 september 2010 ben ik aan de minister van Werkgelegenheid aanmaning per aangetekende post verstuurd. Hieronder de inhoud ervan. 
 
"... 
Deze brief is een brief van ingebrekestelling. 
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is als volgt: "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. "Ik vraag u belast met de handhaving 32a te nemen wil zeggen zorg van alle transfers die in overeenstemming met de wet is opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002. Bij koninklijk besluit, deze taak is een onderdeel van de taken van de minister van Arbeid in het kantoor. 
 
Ik heb al melding gemaakt van het probleem op 07/07/2008 via e-mail. Wat heb je gedaan? Waarschijnlijk niets. Ik vraag u nogmaals om de overdracht van het bedrijfsleven heeft geleden door mijn voormalige collega's en ikzelf, transfers ter ondersteuning ... naar ... en de overdracht van ... naar ... . Respect voor de wet 32a is niet beperkt in de tijd. 
 
Sectie 15a van de Wet 32a is de Belgische omzetting van artikel 7 van de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Hij zegt het volgende: 
 
"... In ondernemingen zonder een ondernemingsraad of vakbondsvertegenwoordiging, moeten de betrokken werknemers vooraf in kennis gesteld 
... 
- De juridische, economische en sociale herstel of de overdracht van activa voor de werknemers; " 
 
Om de rechten en verplichtingen van een arbeidscontract, heb ik contact me terug naar Europa Belgische rechtbank die bij uitsluiting bevoegd is om deze vraag te beantwoorden. Voordat de overdracht, werkgevers ... ... en ... zijn niet onopgemerkt voor de Labour Court. Zij waren derhalve niet in staat om ons te informeren over de juridische consequenties van de overdracht, omdat enkel de Labour Court bevoegd is om te zeggen wat de rechten en verplichtingen van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen.  
 
Deze werkgevers zijn al in gebreke blijft voordat de overdracht. Ik vraag u nogmaals om deze bedrijven in overeenstemming met artikel 2 van wet 32a te veroordelen. 
 
Ik wil worden gehouden om uit te leggen aan mijn kiezers via mijn website www.32bis.info sancties die door deze bedrijven die hoge winsten te maken en te bedriegen de overgedragen werknemers, de Belgische Staat en Europa. Ik zou ook graag willen weten welke maatregelen neemt u om de wet af te dwingen 32a. 
 
Ik vraag u ook te doen toekomen dit bericht naar uw opvolger in het geval van wijziging. 
 
De deadline voor het ontvangen een juiste reactie is een maand, niet jaren. 
 
Gelieve, Mevrouw de Minister van Werk en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting. 
... " 
 
Afwachting van een reactie van een maand tot 15.09.2010. Toen antwoord uitbleef, stuurde ik de volgende brief aan de minister van Werkgelegenheid. 
 
"... Naar aanleiding van een brief per aangetekende post op 07.07.2008 te verwijzen naar de problemen van het recht 32bis, hoef je niet te reageren. Je bent deel van een partij die zegt dat het" humanist. "Bij de toepassing van 32bis van de wet, heb ik geen humanisme, maar van de hypocrisie zien. Humanisme en hypocrisie zijn twee totaal tegenovergestelde, tenminste dat hoop ik. In antwoord op deze aanbevolen, u je bent heel voorzichtig om niet te spreken om me van artikel 2 van de Wet 32a:.. "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit" Uiteindelijk vond ik op het internet in 2009 In deze brief je was niet eens geschokt op de toepassing van deze wet 32a. Je hebt niets gedaan. Als je had gereageerd op dat moment, zouden veel burgers niet hun baan hebben verloren als ik willen de handhaving van hun alsmede legitieme rechten waaronder Sir ... die zijn eigen verloren in het najaar van 2008. Bijgevoegd is een brief ontvangen na de oprichting van de website te laat verschijnen voor hem, het informeren van mijn medeburgers van de uitvoering van deze wet. 
 
Ik was een aanmaningsbrief gestuurd op 15/09/10 waarin u wordt gevraagd om de handhaving 32a te ondernemen. Ik heb geen antwoord gekregen. De wet is heel duidelijk. "Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." Er is geen probleem als u niet wilt dat om de taak waarvoor u betaald wordt, ontslag te doen. We kunnen niet goed zijn werk doen als we in een tijd, vice-premier, minister van Werkgelegenheid, de voorzitter van HRC, gemeenteraadslid en moeder van de grote familie ... terwijl er honderdduizenden werklozen. Meer voordelen je hebt gezworen. Je hebt trouw gezworen aan de koning, de grondwet en de wetten van het Belgische volk. U bent verantwoordelijk voor de rechtshandhaving 32bis, doe uw werk of ontslag! Ik zal een brief gestuurd naar dit effect aan de minister-president die zich bewust is van de leemte in de wetgeving betreffende het recht 32bis. ... " 
 
Minister-president Yves Leterme. 
 
Hieronder vindt u de brief eind oktober 2010. 
 
"... In 2005 verloor ik mijn baan in een poging om de wet af te dwingen 32bis. En2008 heb ik erop gewezen, aanbevolen door de problemen van de uitvoering van deze wet aan de minister van Werkgelegenheid, Joelle Milquet. Ze deed niets. Om het zelfde lot om mijn medeburgers te vermijden in het begin van 2010, creŽerde ik een website www.32bis.info. begon ik brieven ontvangen van kiezers te vertellen me dat ze hadden het zelfde probleem. In september 2010 stuurde ik aan de minister van Werkgelegenheid aanmaningsbrief vraagt hem om zijn taken te vervullen of ontslag. Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a volgende is. " Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. " 
 
Als onze minister van Werkgelegenheid weigerde om zijn taken uit te voeren en weigerde ontslag te nemen, is er maar een oplossing, verandering van de minister van Werkgelegenheid. We kunnen niet een goede minister van Werkgelegenheid in het zijn beide vice-premier, voorzitter van CHZ, gemeenteraadslid, moeder van de grote familie ... . Wij kunnen uiteraard niet blijven met geld te betalen uit de gemeenschap van ministers, die niet voldoen aan hun taken.Ik vind dit verbazingwekkend. In 2002, bij koninklijk besluit, de minister van Arbeid beweert te beschikken over specifieke taken uit te voeren en dan maakt het niets.  
 
Men zou zelfs kunnen zeggen dat het schild van de toepassing van deze wet. Dit is onaanvaardbaar ... . " 
 
 
Beheerscontrole van sociale wetten Luik zuiden en noorden. 
 
Hieronder is de brief van eind november 2010: 
 
"Na een overtreding van 32a, ging ik naar de Labour Court van Luik en vervolgens voor de Labour Court van Luik. Hoe komt het dat de controle van de sociale wetten niet op de hoogte van eventuele niet-naleving van 32a om haar werk te doen? 
 
Artikel 15a van de Wet 32a is de Belgische omzetting van artikel 7 van de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Hij zegt het volgende: 
 
"...In ondernemingen zonder een ondernemingsraad of vakbondsafgevaardigde, moeten de betrokken werknemers vooraf in kennis gesteld:... 
 
-) Van juridische, economische en sociale herstel of de overdracht van activa voor de werknemers; " 
 
Indien een werkgever niet voor de Labour Court pass vůůr de overdracht, kan werknemers overgedragen de juridische gevolgen van de overdracht kennis alleen voor de Labour Court bevoegd is om te zeggen wat zijn de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen. " 
 
Geen reactie tot nu toe. Ik wil graag een reactie vergelijkbaar met die welke volgt uit deze dienst. "Echter, er was een schending van 32bis en we waren niet bewust van? Kunt u dus meer informatie geven over dat we ons werk doen?" Ik heb niet ontvangen van dit soort reactie. Ik kreeg geen antwoord. Voor mij, niet te worden beantwoord, is een antwoord. 
 
In mijn geval de overdracht, de werkgever is reeds in gebreke blijft voordat de transfer want het is niet voorbij voordat de Labour Court. Hij kon daarom niet ons te informeren over de juridische consequenties van de overdracht. Alleen de Labour Court bevoegd is om welke rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst van de overgedragen werknemers zeggen. Vůůr de overdracht van de 32a eerder waargenomen. 
 
 
Crioc. 
 
Contact opgenomen met eind december 2010, bevestigd stuurde de e-mail: 
 
"De wet 32bis. Naar mijn medeburgers te vermijden om hun baan verliezen bij een overdracht van het bedrijfsleven, creŽerde ik een website www.32bis.info. Er is een wet, maar er is geen toepassing van deze wet. Het is een soort van oplichting. De minister van Werkgelegenheid niet zijn werk te doen. "  
 
Reactie ontvangen: 
 
"We hebben uw getuigenis dat onze aandacht trok ontvangen. Aangezien het Centrum voor Onderzoek en Informatie van consumentenorganisaties, CRIOC wil graag aandacht van de consument over de risico's bestaande in deze aan te trekken door middel van voorlichting Internet sites (of www.crioc.be www.arnaques.be), specifieke campagnes, of door wijzigingen in de wetgeving. Uw getuigenis zal rekening worden gehouden in dit kader en we zullen zeer nuttig zijn om beter de belangen behartigen van consumenten.  
 
Uw initiatief is interessant. We waarschijnlijk zullen analyseren dit probleem beter, maar nu al, raad ik u aan de vakbonden contact op om dit te bespreken met hen. "  
 
RTL. 
Emissie "Image Support", die in januari 2011. 
Reactie ontvangen in februari 2011: in het onderwerp geÔnteresseerd.  
 
Labour Court van Luik.  
Gecontacteerd in februari 2011.  
"...  
Artikel 7 van de Wet 32a luidt als volgt.  
"De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de cedent van de arbeidsovereenkomsten die bestaan op de datum van overdracht op grond van artikel 1, 1, worden op grond van een dergelijke overdracht worden overgedragen op de verkrijger. ... "  
De woorden "de rechten en verplichtingen" zijn afkomstig uit de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Europa kan niet geef me de lijst van rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten. Keert ze terug naar de Belgische rechtbanken, zodat bij de Labour Court.  
Kunt u mij de lijst van rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten en hun motivatie?  
Als er geen lijst, moet er een motivering methode voor het bepalen of iets goed is of de verplichting van een arbeidsovereenkomst.  
Kunt u mij vertellen de redenering methode voor het bepalen of iets goed is of de verplichting van een contract?  
Als er geen lijst van de rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten, indien er geen methode van redeneren om te bepalen of iets recht of de verplichting van een arbeidsovereenkomst, hoe kunnen we een beslissing maken, of wat wordt verwacht, een met redenen omkleed besluit?  
Ik de bovenstaande vragen zijn gesteld aan een groot aantal diensten in BelgiŽ. Niemand kon beantwoorden.  
Na ontvangst van de antwoorden op deze vragen, zal ik compleet de website www.32bis.info aan mijn medeburgers te informeren en om hun verliezen hun baan te voorkomen door te proberen de wet te handhaven onder 32a van de Europese richtlijn 2001/23 / EG-Verdrag.  
... "  
 
Reactie ontvangen  
"...  
 
Wat je vraagt is een soort van overleg dat de transplantatie in overeenstemming met artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek, dat niet zijn.  
Naast raadpleging van een advocaat, ik zei dat je zulke vragen te stellen in een professionele organisatie.  
... "  
Persoonlijke opmerkingen.  
Europa stuurt me naar de Belgische rechtbanken, dus bij de Labour Court die blijkbaar kan me niet beantwoorden omdat sectie 297 van het Gerechtelijk Wetboek. De Labour Court verwees me naar advocaten en vakbonden. Dit zijn tips. Alleen de Labour Court bevoegd is om welke rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten zeggen. Voltijdwerker, net als alle werknemers, ik heb het recht om de rechten en verplichtingen van de contracten weet zonder te gaan naar een advocaat. En werkgevers dan, hoe doen ze als ze niet weten deze dingen? Ze gaan voor de Labour Court bij de beslissing om het systeem van jaarlijkse herziening van de lonen, wanneer ze veranderen verzekeringsgroep af te schaffen om een minder voordelig voor de werknemers wanneer zij besluiten om te stoppen met het betalen van de uren meer ... ? In mijn geval, geen en er gebeurt niets, laten we ze als ze geen goede reden, gezien de hoge winsten die zij maken. Het duurt eerlijk werknemers voor minder dan niets!  
 
Bart De Wever.  
 
E-mail verzonden in maart 2011: "... Hier is een onderwerp dat u interessant kunnen zijn, de wet 32bis (www.32bis.info). Veel Nederlandse burgers terecht op de site door het intikken van cad 32a 32a of nat ....." 
 
 
Europese Raad de Voorzitter, Herman Van Rompuy.  
 
Gecontacteerd per fax 24 maart 2011.  
 
Hieronder vindt u de e-mail verzonden.  
 
"...  
Ik ben contact met u opnemen over de Europese richtlijnen, met name ten aanzien van de Richtlijn 2001/23/EG. 
 
Als ik mij niet vergis, de EU-richtlijnen ter dekking van de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren.  
 
Is dit een theoretische harmonisatie of normalisatie praktijk? Het feit theoretisch harmoniseren wetten niet de praktijk te harmoniseren, aangezien in geval van geschillen, verwijzen wij u naar de rechtvaardigheid van uw land waar de wetgeving verschilt van die van andere lidstaten.  
 
De titel van de Europese richtlijn 2001/23/EG is: "Richtlijn 2001/23/EG VAN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen inzake de bescherming van de rechten van werknemers in geval van overdracht van ondernemingen , vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. "  
 
Waarom hebben we deze richtlijn? Wanneer deze richtlijn niet bestaan ??in een overdracht van ondernemingen, vroegen we de werknemers naar het bedrijf dat nam de zaak over. Op dat moment, de werknemers zou het contract worden aangeboden en als het niet interessant om te zien, ze zei nee, wij niet gaan. Een werkgever de overdracht van de activiteit was betalen ofwel het bericht aan de werknemers, hetzij herindeling in een andere activiteit. De overgedragen activiteit zou dus problemen hebben om te overleven. Dus we gevestigde deze richtlijn die vereist dat de werknemers van de overgedragen activiteiten te volgen, omdat zij niet afgetreden.  
 
Wat was de manier van redeneren op dat moment? Was het de volgende?  
 
Voor deze richtlijn goed gaat in de handen van hun werknemers zijn gaan geloven dat het doel is het behoud van hun rechten tijdens een transfer. Wat ze niet gaan hun zeggen is dat we niet voor handhaving en sancties. Op deze manier zullen de werknemers gedwongen worden om de activiteit te volgen, omdat zij niet afgetreden en aangezien er geen controles, kunnen werkgevers doen wat ze willen. 
 
Als dat was de methode van redeneren van Europa, is het niet de Europese werknemers neemt voor minder dan niets?  
 
In BelgiŽ, naar mijn medeburgers te informeren, creŽerde ik een website www.32bis.info † 
..." 
 
Reactie kreeg geen antwoord op de bovenstaande vragen.  
 
"...  
Wij bevestigen de ontvangst van uw brief dd 24/03/2011 gericht aan de Europese Raad de Voorzitter, en dank u voor zijn rekening. Helaas, de heer Van Rompuy is niet persoonlijk reageren op elk bericht ontvangt, maar zorg ervoor dat uw e-mail wordt gebracht om haar aandacht te maken.  
 
Wij sturen u het document "Het werkdocument van de Commissie. Memorandum over de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen" (ST 11050/07), hetgeen verklaart waarom de zaak bij het Hof van Justitie. 
 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf  
 
We willen ook u op de hoogte dat dit de Europese Commissie, die de bevoegdheid om de wetgeving en de degene die stelt voor om de Raad van de Unie en niet aan de Europese Raad de voorstellen voor wetgeving in te leiden heeft. 
..." 
 
Hieronder is een tweede antwoord ontvangen op 15/04/11. 
"...  
Meneer, 
 
Wij bevestigen de ontvangst van uw fax van 28 maart 2011 op de Europese richtlijnen gericht aan de voorzitter van de Europese Raad. Van Rompuy is helaas niet persoonlijk reageren op elke brief die zij ontvangt, maar we willen u verzekeren dat uw brief werd zijn aandacht werden gebracht. 
 
Richtlijn 2001/23/EG is bedoeld om werknemers te beschermen in geval van verandering van werkgever, en in het bijzonder om hun rechten te behouden door ervoor te zorgen dat de rechten en verplichtingen van de vorige ondernemer, met als gevolg een arbeidsverhouding worden overgedragen aan de nieuwe ondernemer. Deze richtlijn is van toepassing op elke overdracht van een economische eenheid aan een andere ondernemer. 
 
De richtlijn is gericht tot de lidstaten die moeten in nationale wetgeving om te zetten door niet te verliezen het zicht van haar doelstelling is de bescherming van de belangen van de werknemers. Echter, zoals het geval is met alle richtlijnen van de Europese Unie, maar roept de lidstaten op om een ??bepaald resultaat te bereiken, zonder dat de middelen om dit doel te bereiken. Waardoor de lidstaten een zekere beoordelingsmarge bij de precieze maatregelen te nemen.  
 
Zoals u terecht in uw brief, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoering van Richtlijn 2001/23/EG, kunnen de nationale wetgeving variŽren van de ene lidstaat naar de andere.Indien een lidstaat is een lacune in de richtlijn of een onverwacht effect, een verkeerde interpretatie of onjuiste toepassing van de tekst, kan hij de Europese Commissie, verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van EU-wetgeving. Bovendien kan elke nationale rechter bij het Hof om de onzekerheden die kunnen ontstaan ??in het kader van juridische geschillen met betrekking tot de omzetting van de richtlijn in nationaal recht te overwegen. 
 
In juni 2007 diende de Commissie een verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten (COM (2007) 334 def.) In dit rapport, verklaarde zij dat de richtlijn een fundamentele rol bij de bescherming van de rechten van werknemers gespeeld, voor zover introduceerde het principe van behoud van arbeidscontracten, ondanks een wijziging in de rechtspersoonlijkheid van de werkgever, in beginsel dat veel lidstaten niet weten. 
 
In haar verslag van de Commissie ook een aantal onderwerpen met betrekking tot de uitvoering van de richtlijn en punt 3.7 behandeld, het gaat over een specifieke punten die u gesteld in uw brief, of Indien werknemers worden op hun werkrelatie met de nieuwe werkgever bij wie de economische eenheid was overgedragen voort te zetten. 
 
Wij sturen een afschrift van deze brief aan de Commissie, omdat het de instelling het best in staat om uw mail te beantwoorden of, in voorkomend geval, rekening te houden met uw bezorgdheid. ... " 
 
Persoonlijke opmerkingen: 
 
Lidstaten hoe kunnen ze leiden tot een resultaat als er geen controles en geen specifieke sancties ? Hoe kunnen ze zeggen dat de rechten van werknemers zijn geschonden indien er geen controles ? 
 
 
 
Deze richtlijn beoogt de bescherming van de werknemers. Het moet een back afsluiting lidstaten niet naar Europa, maar veel werknemers naar Europa. Europa de lidstaten --- --- --- werknemers en werkgevers terug werknemers looping --- Europa als in alle goede feedback systemen. 
 
 
 
Op het Internet adres hierboven "http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/07/st11/st11050.fr07.pdf" Er is een verslag van de Commissie Richtlijn 2001/23/EG met een aantal vragen aan de lidstaten. We kunnen zien dat niet praktische vragen als "welk percentage van de zendingen gecontroleerde vennootschap opleveren? ...". Als Europa's zulke vragen, moeten sommige lidstaten toegeven dat het niet controles te verrichten. Ik stel voor dat Europa een praktische beheersing van de overdrachten van ondernemingen te nemen en dergelijke overdracht voor mij om de inspectieverslagen van de overdracht van ondernemingen verzoek en, in alle lidstaten van de Europa 'zoals het is van de Europese multinationals die vertegenwoordigingen in deze verschillende staten. Europa kan ook vragen om een ??verslag over het verleden en de huidige situatie van de ontheemde werknemers. Op deze manier kan Europa het realiseren van de gevolgen van deze richtlijn. Ik zou ook suggereren dat een verslag wordt gepubliceerd om de werknemers te informeren over Europa over de uitvoering van deze richtlijn. 
 
 
Europese Commissie-voorzitter Jose Manuel Barroso.  
 
Gecontacteerd door internet formulier 29 maart 2011, ook per post verzonden 30 maart 2011. Gepost door contact formulier op 14 april 2011 (dit keer, het contact formulier naar behoren werkt). 
 
"...  
 
Ik ben contact met u opnemen over de Europese richtlijnen, met name ten aanzien van de Richtlijn 2001/23/EG.  
 
Als ik mij niet vergis, de EU-richtlijnen ter dekking van de wetgevingen van de lidstaten te harmoniseren.  
 
Is dit een theoretische harmonisatie of normalisatie praktijk? Het feit theoretisch harmoniseren wetten niet de praktijk te harmoniseren, aangezien in geval van geschillen, verwijzen wij u naar de rechtvaardigheid van uw land waar de wetgeving verschilt van die van andere lidstaten.  
 
De titel van de Europese richtlijn 2001/23/EG is: "Richtlijn 2001/23/EG VAN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen inzake de bescherming van de rechten van werknemers in geval van overdracht van ondernemingen , vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen. "  
 
Waarom hebben we deze richtlijn? Wanneer deze richtlijn niet bestaan ??in een overdracht van ondernemingen, vroegen we de werknemers naar het bedrijf dat nam de zaak over. Op dat moment, de werknemers zou het contract worden aangeboden en als het niet interessant om te zien, ze zei nee, wij niet gaan. Een werkgever de overdracht van de activiteit was betalen ofwel het bericht aan de werknemers, hetzij herindeling in een andere activiteit. De overgedragen activiteit zou dus problemen hebben om te overleven. Dus we gevestigde deze richtlijn die vereist dat de werknemers van de overgedragen activiteiten te volgen, omdat zij niet afgetreden.  
 
Wat was de manier van redeneren op dat moment? Was het de volgende?  
 
Voor deze richtlijn goed gaat in de handen van hun werknemers zijn gaan geloven dat het doel is het behoud van hun rechten tijdens een transfer. Wat ze niet gaan hun zeggen is dat we niet voor handhaving en sancties. Op deze manier zullen de werknemers gedwongen worden om de activiteit te volgen, omdat zij niet afgetreden en aangezien er geen controles, kunnen werkgevers doen wat ze willen.  
 
Als dat was de methode van redeneren van Europa, is het niet de Europese werknemers neemt voor minder dan niets?  
 
In BelgiŽ, naar mijn medeburgers te informeren, creŽerde ik een website www.32bis.info  
... " 
 
Geen reactie tot nu toe. Dit probleem heeft gevolgen voor alle EU-richtlijnen, echter. In de praktijk kan de doelstelling van een EU-richtlijn volledig te veranderen als er geen controles of sancties. 
 
Een voorbeeld: er is een wet in BelgiŽ tot vaststelling van de maximale snelheid op de snelweg bij 120 km / h. Waarom doen we controle? Omdat het maken van een wet is niet genoeg. Het is hetzelfde voor de Europese richtlijnen. 
 
Bovengenoemde brief is voorgelegd aan het Directoraat-generaal van de Europese werkgelegenheid, sociale zaken en integratie. De volgende is niet weerlegd. "Wat was de manier van redeneren op dat moment? Was het de volgende? Voor deze richtlijn goed gaat in de handen van hun werknemers zijn gaan geloven dat het doel is het behoud van hun rechten tijdens de het overdragen van een bedrijf. Wat ze niet gaan hun zeggen is dat we niet voor handhaving en sancties. Op deze manier werknemers gedwongen zal worden om de activiteit te volgen als zij niet zullen aftreden en aangezien er geen controles, kunnen werkgevers doen wat ze willen. Als dat was de methode van redeneren van Europa, niet-Europese werknemers neemt voor minder dan niets? "  
 
Voordat de Europese Richtlijn 2001/23/EG er problemen waren bij de overdracht van onderneming, omdat de arbeiders niet altijd de overgedragen onderneming aansluiten om verschillende redenen, nieuw arbeidscontract minder interessant ... 
 
Europa heeft besloten om een ??richtlijn kan doen op verzoek van een of meer lidstaten. Deze richtlijn geeft geen controles of sancties. Bij de omzetting in hun nationale wetgeving, zal BelgiŽ en andere lidstaten niet toe te voegen controles en sancties, omdat Europa geen verzoek in zijn Orde. 
 
Afhankelijk van de titel van deze richtlijn, hier is de vraag die ze zou vragen. 
 
Hoe kon dwingen werknemers aan de overgedragen activiteiten te volgen en hoe kunnen we werkgevers dwingen om te voldoen aan de arbeidsovereenkomsten van deze werknemers? 
 
Doe een richtlijn met controles en sancties. Deze richtlijn vereisen daarom werknemers aan de overgedragen activiteiten te volgen als zij niet zouden aftreden en gezien de nodige controles en sancties, zou werkgevers die hebben gezag over de werknemers worden verplicht om de arbeidsovereenkomsten van deze laatste te respecteren. 
 
Afhankelijk van de toepassing van deze richtlijn, het probleem hier is dat ze waarschijnlijk worden gemaakt. 
 
Hoe kon dwingen werknemers aan de activiteit overgedragen zonder binding aan de werkgevers te controleren? 
 
Doe een richtlijn, zonder controles of sancties. Deze richtlijn vereisen daarom werknemers aan de overgedragen activiteiten te volgen als zij niet zou zijn afgetreden en aangezien er geen controles en geen boetes, werkgevers die hebben macht over de arbeiders kunnen doen wat ze willen. 
 
 
 
Tot slot, bij het lezen van een Europese richtlijn, het eerste wat je moet doen is kijken naar Europa als de geplande controles en sancties. Als Europa niet tot doel gesteld dat Europa wil bereiken, is misschien niet dat de titel van de richtlijn. Een gevoel van hypocrisie over mij en ik denk dat het ook gaat over je heen. 
 
Binnenkort zal ik opnieuw contact opnemen met de Europa. 
 
Minstre Michel Daerden. 
 
Bereikbaar per mail op 10/06/11. 
 
"Hello Sir Michael Daerden,Je populariteit vertelt me dat je de enige socialistische politieke partij die kan de vraag hieronder beantwoorden.In 2002 heeft de socialistische minister Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002 is een wet op de overdracht van het bedrijfsleven.  
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32bis is als volgt: 
 
"Onze Minister van Arbeid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." 
 
Dus ik vroeg mevrouw Onkelinx de maatregelen die hij had genomen om deze wet af te dwingen. Ik heb nooit antwoord gekregen. In februari 2010 heb ik ook contact opgenomen met de Socialistische Partij. Het antwoord was hetzelfde, geen reactie.  
 
Dus heb ik een website om mijn medeburgers te informeren. www.32bis.infoIk reken op u om deze vraag te beantwoorden, een probleem dat alle werknemers kunnen beÔnvloeden in ons land.  
 
Wat zijn de instructies of orders gegeven door de minister Laurette Onkelinx om deze wet af te dwingen 32a?  
 
Gelieve, Excellentie Michel Daerden, de verzekering van mijn beste gevoelens. " 
 
Geen reactie. 
 
 
Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso. 
 
Gecontacteerd door het contactformulier op 26/06/11. Bijgevoegde e-mail verzonden. Per gewone post 02 augustus 2011. 
 
"Hallo Meneer de president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, 
 
Ik contact met u over de Europese richtlijnen. Dit contact formulier is niet toe dat ik u een beetje diagram dat ik op een website. Mijn twee vragen zijn heel eenvoudig. 
 
Toen Europa een Europese richtlijn tocht, zonder controles of sancties, heeft ze niet een praktisch resultaat afwijkt van de doelstelling vermeld in de titel van de richtlijn? 
 
Het niet of controle of sancties in een Europese richtlijn te voorspellen, is het opzet of is het een gebrek aan reflectie? 
 
Om mijn collega-burgers te informeren, om mijn website te voltooien hierover, heb ik een antwoord op beide vragen hierboven. Het niet of controle of sancties te voorspellen is niet zonder gevolgen. 
 
Gelieve, Mijnheer de President van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, de verzekering van mijn beste gevoelens. " 
 
Deze reactie ontvangen 10 augustus 2011 het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. 
 
"...Bedankt voor uw vraag aan voorzitter Barroso van de EU-richtlijnen.Als een richtlijn heeft geen controle mechanisme of specifieke sancties, was dit niet het bindende karakter van de verplichtingen verzwakken. Inderdaad, artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) geeft de Commissie de mogelijkheid om de lidstaten blijven voor de niet-toepassing of onjuiste toepassing van het recht van de Europese Unie, met inbegrip van richtsnoeren van kracht.Dit is de inbreukprocedure, die de Commissie maakt het mogelijk om het Hof van Justitie een verklaring dat een lidstaat onder de wetgeving van de Europese Unie schendt. Sectie 260 VWEU financiŽle sancties voor de niet-naleving van de beslissing van het Hof door de betrokken lidstaat. Dit proces heeft hiermee een algemeen mechanisme van controle en sancties... " 
 
Reactie ontvangen 08 september 2011 geadviseerd dat de Juridische Dienst van de Europese Commissie. 
 
"Onderwerp: Controle en bestraffing in de toepassingsrichtlijnen 
... 
In deze brief vraag je je af over de systematische aard of niet voor controles en sancties in de Europese richtlijnen.De eerste, met betrekking tot controles, de Commissie als "hoedster van de Verdragen" zorgt voor de juiste omzetting van richtlijnen. Indien dit niet het geval is, kan hij, op grond van artikel 258 VWEU een inbreukprocedure tegen de staat dat niet correct heeft omgezet, de richtlijnen zeggen.Wat betreft het tweede sancties, heeft de Commissie in 1995 besloten dat moet worden ingevoegd in elk voorstel voor een richtlijn inzake de interne markt clausule worden in de volgende tekst: De lidstaten bepalen welke sancties van toepassing zijn op overtredingen van de nationale bepalingen die uit hoofde van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om de uitvoering daarvan te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in artikel ... (Uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn), en alle latere wijzigingen zo spoedig mogelijk. " Daarnaast is het mogelijk dat het zou kunnen worden ingevoerd verdere details over de aard van de sancties aan de nationale of de ernst ervan omvatten, voor zover kan worden gemaakt waaruit de noodzaak om deze gegevens om ervoor te zorgen de correcte toepassing van de communautaire wetgeving, rekening houdend met de tendens van het Hof om deze bepalingen als het verstrekken van de minst verstoord mogelijk om het strafrecht van de lidstaten interpreteren.Met betrekking tot de nationale sancties, het Hof de gelegenheid gehad om te wijzen dat zelfs bij het ontbreken van specifieke bepalingen in de wetgeving van de EU-lidstaten, terwijl de keuze van de sancties behouden, moet ervoor zorgen dat de schending van de EU-wetgeving worden bestraft onder voorwaarden, van inhoud en procedure, vergelijkbaar met die welke van toepassing zijn op overtredingen van het nationale recht van de natuur en van even groot belang en in elk geval, te maken de straffen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.... "  
 
Persoonlijke opmerkingen:  
 
De eerste vraag gestuurd aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, geen reactie.  
 
Een tweede vraag, Europa vertelt me ??over de controle van de omzetting van EU-richtlijnen en dus ook mijn vraag niet aan met betrekking tot de handhaving van de EU-richtlijnen, die volledig anders is. 
 
"De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. Lidstaten die bepalingen in kennis te stellen van de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in het artikel ..." Ik zal de bepalingen van de richtlijn 2001/23/EG op BelgiŽ naar Europa te schrijven op deze site.  
 
Waarom een reactie ontvangen per aangetekend schrijven? Ik stuurde ze een e-mail. 
 
 
E-mail gestuurd naar het secretariaat-generaal van de Europese Commissie. 
 
"... 
 
Als Europa heeft geen controle over, zal het niet bewust zijn dat een lidstaat niet voldoet aan een Europese richtlijn, met uitzondering informanten. Zonder de Europese richtlijnen kan worden genegeerd, omdat naast de informant moet het bewijs van een plateau, het bewijs dat het soms erg moeilijk is om te voldoen aan te bieden. Zonder bewijs, blijkbaar Europa doet niets. Kortom, Europa geen controle, Europa, de Europese Richtlijn 2001/23/EG is niet verplicht de lidstaten dan ook controles, de lidstaten het onwaarschijnlijk dat dit doen. In BelgiŽ zijn er geen controles. "Artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie biedt de Commissie de mogelijkheid ..." Er is ook een andere mogelijkheid is de mogelijkheid om niets te doen. 
 
Ik keek in het woordenboek, een richtlijn is een order. Europese richtlijnen zijn meer suggesties dan aanbevolen orders. 
 
De feiten zijn mijn ontevredenheid. Site www.32bis.info. In 2003, drie Europese multinationals ..., ... en ... zijn erin geslaagd om de Europese Richtlijn 2001/23/EG omzeilen. Ze hebben veroorzaakt andere arbeidscontracten in een business overdracht die verder gaat in tegen de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Heb een beetje controle over de overdracht van ondernemingen tussen de drie bedrijven en in heel Europa de lidstaten sinds deze drie bedrijven zijn vertegenwoordigd. Dit probleem bestaat al meer dan 30 jaar en ondanks herhaalde tussenkomsten en alle e-mail ik stuurde.  
 
Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de handhaving 32a onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Als ik een brief van ingebrekestelling kan worden verantwoordelijk voor de handhaving 32a volgens de wet opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002 te sturen, weet ik niet beantwoord. 
 
In BelgiŽ kan niemand mij de procedure voor de rechtshandhaving 32a onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Ik denk dat Europa de procedures die zijn ontwikkeld door de verschillende lidstaten om hen in staat stellen te voldoen aan deze richtlijn te ontvangen. Zou u mij een kopie van de procedure ontwikkeld door BelgiŽ? Te informeren over mijn medeburgers, ik zet het op mijn website www.32bis.info
 
Als voor Europa, dat ze niet weet me vertellen welke rechten en plichten van arbeidsovereenkomsten, wat zijn de rechten van werknemers, termen opgenomen in de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Keert ze terug naar de Belgische rechtbanken, die blijkbaar is de enige die kan vertellen. Moet echter voor een overdracht van bedrijven werknemers worden ingelicht over de juridische consequenties van de overdracht. Omdat rechtvaardigheid is de enige die in staat welke rechten en plichten van arbeidscontracten te zeggen, moeten werkgevers naar de rechter voor een Belgisch bedrijf over te dragen aan werknemers te informeren over hun rechten. Maar dat doen ze niet. Dus werknemers worden overgedragen aan een ander bedrijf zonder te weten wat hun rechten is in strijd met de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Werkgevers die gezag over de werknemers ten goede en schaven arbeidsovereenkomsten en dit hebben met straffeloosheid. Werknemers worden genomen voor minder dan niets. 
 
Nu als Europa kon de situatie in de staat dan is er geen wil om de Europese richtlijn 2001/23/EG vandaar mijn onvrede met de term "richtlijn" en waar af te dwingen de aanwezigheid van www.32bis.info site, een site gemaakt voor mijn medeburgers te vermijden om hun baan te verliezen door te proberen om deze richtlijn af te dwingen.  
 
Als Europa van plan om de situatie te laten in de staat, moet de term Europese Richtlijn 2001/23/EG worden gebruikt en moet worden vervangen door Europese Suggestie 2001/23/EG. Als Europa denkt aan te pakken dit probleem, dat bestaat al meer dan 30 jaar, laat het me weten, ik zet het op mijn site www.32bis.info. Hiermee wordt voorkomen dat mijn medeburgers om hetzelfde proces te doen. 
 
... "  
 
Reactie ontvangen. 
 
Naar aanleiding van het antwoord hierboven, naast een verwijzing brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. 
 
 
Verwees de brief 11 september 2011 de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso.  
 
"...  
 
Ik ontving uw brief per aangetekende post. 
 
Helaas, de eerste vraag die in mijn brief van 2 augustus 2011, is er geen antwoord. 
 
Een tweede vraag over het toezicht, beantwoord je me over de controle op de omzetting van Europese richtlijnen en niet over de handhaving van EU-richtlijnen, die volledig anders is. Over sancties bij de uitvoering van de richtlijnen, uw e-mail trok mijn aandacht. Je schrijft: "De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in het artikel .... "Kunt u mij of mij vertellen waar ik kan vinden de bepalingen van BelgiŽ ten aanzien van de Europese richtlijn 2001 / 23/CE? Zodat alle Amerikanen ten goede, ik zet het op de website www.32bis.info. 
 
In BelgiŽ is de overeenkomst werd wet 32bis 32bis is de omzetting van Europese Richtlijn 2001/23/EG. Punt 2 van deze wet is: "Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. "Het werkwoord" zorgen "is een werkwoord, en niet een werkwoord van niet-handelen. Toen ik de minister van Werkgelegenheid contact, zei ze: "Er is niet, strikt genomen, een agentschap dat verantwoordelijk voor het regelen van de overdracht van ondernemingen. "Dus er is een pauze in het proces van tenuitvoerlegging van de Europese Richtlijn 2001/23/EG. 
 
Naar aanleiding van deze brief, je bent goed op de hoogte van het probleem dat heeft geduurd dan 30 jaar. Nu, als je de situatie te laten in de staat, zal mijn medeburgers in staat zijn om meningen over Europa vorm en ik mijn www.32bis.info website te laten op het internet te informeren en te voorkomen hun baan verliezen door te proberen om hun rechten af ??te dwingen heel legitiem. 
 
... " 
 
Reactie ontvangen. 
 
Naar aanleiding van het antwoord hierboven, naast een verwijzing brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. 
 
 
E-mail bij aangetekend schrijven aan de 27/09/11 de vice-premier en minister van Werk en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet. 
 
"... 
 
Na ontvangst van een antwoord op de schriftelijke aanmaning gestuurd de bijgevoegde 14/09/10 dat wil zeggen dat er meer dan een jaar, dan zou ik contact met u opnemen om te vragen wat u hebben gemaakt met betrekking tot niet-naleving 32a onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG van de drie multinationals ..., ... en ... . Ik heb deze informatie nodig om goed te kunnen verdedigen mezelf. 
 
Ik zou ook graag willen weten of sinds die aanmaningsbrief bent u verantwoordelijk voor de handhaving 32a volgens de wet opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002. 
 
Naar aanleiding van een vraag die naar Europa, ontving ik het volgende antwoord: 
 
"De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties op overtredingen van de nationale bepalingen die uit hoofde van deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om de uitvoering daarvan te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum bedoeld in artikel ... (uiterste datum voor de omzetting van de richtlijn), en alle latere wijzigingen zo spoedig mogelijk. " 
 
Zou u mij of me waar ik kan vinden op het internet dat je naar Europa gestuurd over de richtlijn 2001/23/EG vertellen? Stappen die door BelgiŽ van belang zijn voor alle werknemers en alle werkgevers, worden ze rechtstreeks betrokken. Ik zal schrijven op de site zo te voorkomen www.32bis.info onze burgers te overbelasten uw secretariaat door het sturen van je letters de hele tijd jezelf af te vragen dezelfde vragen zelf. 
 
Deze brief zal ook worden geplaatst op de internet site www.32bis.info. 
 
... " 
 
 
Persoonlijke noot: Sinds al die jaren, hoe gerechtigheid kan ze beoordelen een schending van de 32a als het niet op de hoogte van de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op nationale bepalingen die op grond van Europese Richtlijn 2001/23/EG? 
 
 
Wachten op antwoord. 
 
 
Minister van Justitie Stefaan Declerck. 
 
Bereikbaar op 03/11/11. Hieronder wordt verzonden brief. 
 
"Hallo Meneer minister van Justitie, Stefaan Declerck,Ik ben contact met u op over de Europese Richtlijn 2001/23/EG en 32bis van de wet die het gevolg is.  
 
Inzake sancties voor niet-naleving 32a door een werkgever, kreeg ik het volgende uit Europa. 
 
"De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op nationale bepalingen die overeenkomstig deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om de uitvoering daarvan te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in het artikel ... (uiterste termijn voor de omzetting van de richtlijn), en alle latere wijzigingen zo snel mogelijk. " 
 
Zou u mij of me waar ik kan vinden op het internet stappen die BelgiŽ vertellen? Recente belang is voor alle werknemers en alle werkgevers, zijn ze rechtstreeks betrokken. Ik zal schrijven op de site www.32bis.info, site voorlichting van de werknemers van de toepassing van de Europese Richtlijn 2001/23/EG en 32bis van de wet die het gevolg is. 
 
Ik heb de vraag gesteld aan de minister van Arbeid, JoŽlle Milquet, die lijkt te zijn opvallend afwezig. 
 
Als de Belgische rechter niet heeft de sancties af te dwingen, hoe het kan een uitspraak te doen in het geval van niet-naleving 32a ontvangen? 
 
Kijken uit naar uw reactie, dan kunt u te accepteren, de heer Minister van Justitie Stefaan Declerck, de verzekering van mijn beste gevoelens. " 
 
 
Deze reactie kreeg 16/12/11. Verwijzing naar het volgende internet adres: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=492  
 
 
E verwees de 17 november 2011 de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. 
 
"Hallo Meneer de voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, 
 
In 1977, Europa opgesteld, de Europese richtlijn 77/187/EEG. Een richtlijn is een order. Voor het beantwoorden van deze richtlijn, BelgiŽ, was de collectieve arbeidsovereenkomst opgesteld 32a. In 2001 is Richtlijn 77/187/EEG substantieel gewijzigd en omgedoopt tot de Europese richtlijn 2001/23/EG. Op 14 maart 2002, heeft BelgiŽ de wet 32a opgesteld, het eerste artikel staat dat: 
 
"Artikel 1. Is de verplichte collectieve arbeidsovereenkomst 32 d, dat is gehecht, ondertekend 13 maart 2002 in de Nationale Arbeidsraad, de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 te wijzigen met betrekking tot het onderhoud de rechten van werknemers in geval van verandering van werkgever als gevolg van een overgang van een onderneming en het regelen van de rechten van de werknemers die in geval van herstel van de activa na faillissement of gerechtelijk akkoord met de activa. " 
 
Omdat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 d is verplicht op 14/03/2002, dit betekent dat was niet nodig voor die datum. Tussen 1977 en 2002, de Europese richtlijn 77/187/EEG was niet verplicht. Dus Europa geeft opdrachten die niet verplicht zijn? Nu, hoe kunnen de Europese burgers die zij kennen de Europese richtlijnen en verplichte daarvan zijn niet? 
 
Blijkbaar wanneer Europa is verzonden door de wet 32a BelgiŽ, was ze niet geschokt door het lezen van: ". Artikel 1 Is de verplichte collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32 d ..." 
 
Bij het opstellen van een Europese richtlijn, wat is de volgorde waarin Europa wil geven? Is het de opdracht tot omzetting van deze richtlijn in het recht van de lidstaten of is het de opdracht om de richtlijn te respecteren? Om te zien welk gevolg er aan mijn klachten in BelgiŽ en in Europa voor ongeveer vijf jaar, zou men kunnen afleiden dat Europa het bevel gaf om hun richtlijnen te implementeren in de wetgeving van de lidstaten. Nadat de richtlijnen zijn uitgevoerd, Europa is blij om het te dwingen of niet de inhoud van de richtsnoeren. 
 
Artikel 2 van de wet 32a luidt als volgt. 
 
"Art 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit." 
 
Hoe nuttig is de aanwezigheid van dit artikel 2? Het informeert ons over het begin van de uitvoering van de wet 32a. Het werkwoord "take care" is een werkwoord, en niet een werkwoord van niet-handelen. Overeenstemming met die wet, in 2010, stuurde ik een aanmaningsbrief aan de minister van Werkgelegenheid vroeg hem om de overname van de handhaving 32a dat wil zeggen alle steun overgang van ondernemingen volgens de wet is opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002. Bij koninklijk besluit, deze taak is een van de taken van de Minister van Werkgelegenheid kantoor. Een jaar later, na geen antwoord op de aanmaningsbrief verstuurd op 14/09/10, heb ik contact opgenomen met de Minister van Werkgelegenheid te vragen wat ze had gedaan op niet-naleving van 32a recht op grond van de Europese Richtlijn 2001/23/EG door de drie multinational ... ... .... Ik heb deze informatie nodig om goed te kunnen verdedigen mezelf. Tot op heden heb ik nog steeds niet ontvangen een antwoord. Het lijkt erop dat de minister van Werkgelegenheid is af te schermen van de toepassing van deze wet en deze richtlijn. 
 
Na de laatste brief uit Europa, met betrekking tot controles en sancties, Europa antwoordde: "Staten kunnen kiezen tussen verschillende middelen om de doelstelling van de richtlijn te bereiken. "Wat zijn de verschillende remedies? In mijn geval overdracht, werd de doelstelling niet gehaald dan vraag ik me veel vragen over wat er was gebeurd in BelgiŽ. Ik denk dat er niets is gedaan. Vraag om BelgiŽ wat ze deed als een controle op de overdracht van mijn collega's en mijzelf. 
 
Europa is ook antwoordde: "In haar brief van 6 december 2007, het Belgische ministerie van Arbeid heeft gestuurd u nota geeft aan dat de sancties, zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk, zijn gepland. "De Belgische ministerie heeft opzettelijk of onopzettelijk vergeten artikel 2 van de Wet 32a hierboven genoemde noemen. 
 
Die toegang hebben tot advocaten en na het versturen van talloze brieven, onder, hier is wat ik geleerd over de sancties.amende administrative comprise entre 50 et 1250 Euro"Controle van de sociale wetgeving -> administratieve boete van tussen de 50 en Euro 1250pas de sanctions prťvues pour non respect du 32bis."Labour Court -> geen sancties bij niet-naleving 32a. De wet moet worden verzocht om beŽindiging. Dus, omdat de werkgever niet voldoet aan de 32a, vraag ik van de wet de beŽindiging bij dezelfde werkgever kan blijven van de 32 bis schenden voor mijn andere collega's. Verschil terugbetaald of een deel van het verschil tussen de twee systemen van de telling, maar het kan zijn baan verliezen, heel goed voor het bekritiseren van zijn werkgever aan de Labour Court. Waar is het gezond verstand?procťdure va durer 5 ans et va me coŻter des milliers d'Euros."Correctionele rechtbank -> procedure duurt vijf jaar en zal me duizenden dollars kosten. Maximale straf opgelegd aan de werkgever een boete van 2500 euro en acht dagen in de gevangenis voor fraude surc. Deze procedure blokkeert de strafvordering van het Tribunaal. Dus de procedure om de Labour Court zal duren tussen de 5 en 10 jaar. Wordt bestraft, de werkgever of de werknemer? 
Deze sancties zijn belachelijk ten opzichte van de voordelen die de werkgever zal maken door het niet voldoen aan de Europese richtlijn (enkele honderden miljoen euro of zelfs tijdens de vele jaren tussen de overdracht van ondernemingen en de overgedragen werknemers pensioen). De Belgische staat is gewond, want als arbeiders hebben minder inkomsten, ze betalen minder belasting. 
 
Het moet worden opgemerkt dat indien de minister van Werkgelegenheid niet werkt, de werkgevers die niet voldoen aan de Europese Richtlijn 2001/23/EG niet zal worden veroordeeld. 
 
In een brief ontvangen van de juridische afdeling van Europa, verklaarde:"De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op nationale bepalingen die overeenkomstig deze richtlijn en nemen alle nodige maatregelen om de uitvoering daarvan te verzekeren. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten delen deze bepalingen aan de Commissie uiterlijk op de datum vermeld in het artikel ... (uiterste termijn voor de omzetting van de richtlijn), en alle latere wijzigingen zo snel mogelijk. " 
 
Zou u mij of me waar ik kan vinden op het internet dat BelgiŽ naar Europa gestuurd over de richtlijn 2001/23/EG vertellen? De maatregelen die door BelgiŽ van belang zijn voor alle werknemers en alle werkgevers, zijn ze rechtstreeks betrokken. 
 
"Sancties moeten proportioneel zijn. "In BelgiŽ, de ene kant van de weegschaal van rechtvaardigheid heb je een werkgever die wil honderden of zelfs miljoenen euro's winst maken op loon vanaf de datum van overdracht en pensioenen van de werknemers overgedragen door het verwijderen van de re-evaluatiesysteem loon ... ondanks de hoge winsten gemaakt op de andere kant van de schaal heb je een boete van 2500 euro en 8 dagen in de gevangenis voor fraude surc. Denkt u dat de balans van gerechtigheid evenwichtig is? 
 
Nu, als de werkgevers niet voldoen aan de Europese richtlijn 2001/23/EG in BelgiŽ, zie ik niet waarom ze dat doen in de andere Europese landen. In dit geval hebben we niet meer spreken van miljoenen euro besparingen op arbeidsovereenkomsten, ondanks de grote winsten van deze bedrijven, maar om tientallen miljoenen euro, vandaar de noodzaak om de overdracht controle activiteiten uitgevoerd door deze bedrijven in de verschillende lidstaten van Europa. 
 
In hoofdstuk 2, artikel 3, eerste paragraaf van de Europese richtlijn 2001/23/EG staat geschreven:"De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overdrager van een arbeidsovereenkomst ..." Ik vroeg de vraag in Europa: Wat zijn de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst? Europa weet niet hoe deze vraag te beantwoorden en verwees me naar de lidstaten Justitie is blijkbaar de enige die kan deze vraag te beantwoorden. Dus Europa gebruikt de termen in de richtsnoeren en kan niet in detail uitleggen wat het betekende! 
 
In hoofdstuk 3, artikel 7, eerste paragraaf van de Europese richtlijn 2001/23/EG staat geschreven:"1. De overdrager en de overnemer zijn verplicht de vertegenwoordigers van hun eigen werknemers die bij de overdracht van op de hoogte:- De datum of de voorgenomen datum voor de overdracht,- De reden voor de overdracht,- De juridische, economische en sociale overgang voor de werknemers,- De maatregelen met betrekking tot de werknemers. " 
 
Hoe kunnen de werkgevers de werknemers van de juridische gevolgen van een overdracht zonder eerst gang naar de rechter, omdat het de enige in staat om te zeggen wat de rechten en plichten van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen? 
 
In mijn geval overdracht, zijn de werkgevers niet gegaan voor de rechter vůůr de overdracht. Ze hebben geen al voldoen aan de richtlijn vůůr de overdracht. Ik wees naar Europa. Wat doet ze? Om te voldoen aan deze richtlijn, alle transfers van Europese producties moet worden gedaan met een eerste gang naar de rechter, is dit het geval is? Ik denk het niet. Ik vraag Europa te monitoren en als voorbeeld te nemen van de drie hierboven genoemde multinationals en transfers in alle lidstaten te controleren als deze multinationals zijn vertegenwoordigd. Het feit dat medewerkers niet de rechten en plichten van hun arbeidsovereenkomst weet dat is niet zonder gevolgen. De resulterende controverse die laatste jaren in het bedrijfsleven overgedragen omdat de werkgevers profiteren van de transfer, ondanks de gemaakte hoge winsten, voor het schaven van de arbeidsovereenkomsten van de werknemers overgedragen zonder te weten of de items verwijderd of beloner geschaafd of deel uitmaken van de menselijke de verplichtingen van de contracten. (*) 
 
Uit het bovenstaande, wat kunnen we afleiden? Ik had gehoord dat de Europese richtlijnen werden gebruikt om de wetgeving van de lidstaten te harmoniseren. Deze richtlijn en andere zeer waarschijnlijk (*) is een harmonisatie in theorie, maar in de praktijk niet, omdat de rechten en plichten van arbeidscontracten zijn niet gedefinieerd in Europa en dat ze niet hetzelfde in de verschillende lidstaten. 
 
Indien de uitvoering van deze richtlijn is in deze staat, hetzelfde doen voor andere Europese richtlijnen? (*) 
 
Persoonlijk ben ik niet verbaasd om de huidige situatie in Europa te zien. Europa is blijkbaar blind vertrouwen aan de lidstaten te financieren. Bij het rapporteren van een probleem voor Europa, doet wat het doen? 
 
In het geval dat Europa lijkt mij niets doen, vandaar de noodzaak om mijn landgenoten te voorkomen www.32bis.info via de website, om hetzelfde lot te vermijden. 
 
In afwachting van duidelijke antwoorden op de vragen hierboven beschreven, dan kunt u accepteren, meneer de president van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, de verzekering van mijn beste gevoelens. " 
 
(*) In de e-mail gestuurd naar de vergetelheid. 
 
Antwoord op gekregen: De bovenstaande brief is geretourneerd zoals gewoonlijk aan het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie. Onder de bruikbare deel van de e-mail ontvangen 14/12/11. 
 
"... Het kan niet worden bevestigd dat er geen dwingende bepalingen in BelgiŽ aangenomen om omzetting van de richtlijn tegen 2002. ..." 
Persoonlijke noot: blijkbaar was er een goede wet die datum van 19/04/1978 waar we de tekst niet vinden op de site http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. Nu was het toegepast? Europa weet het niet! Anders kreeg ik een ander antwoord van boven! 
 
".... We stellen ook vast dat de Commissie niet de bevoegdheid zich te mengen in de beslissingen van particuliere ondernemingen en de nationale autoriteiten, daaronder begrepen rechterlijke instanties heeft, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de richtlijn. ... " 
Persoonlijke noot: Een schriftelijke aanmaning werd verzonden naar de minister van Werk geleden meer dan een jaar vroeg hem om de leiding van de uitvoering van de wet 32a 32a te nemen volgens de wet opgesteld door de minister arbeidsbureau in 2002. Wat deed ze? Het maakt niet eens antwoord. Ik wijs naar Europa, heeft Europa niet reageren! 
 
Andere zaken hierboven uiteengezet in de e-mail gestuurd, geen reactie ontvangen in de mail! 
 
Na het antwoord, verwijzend naar een brief naar de volgende. De voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso. 
 
 
 
Nieuwe minister van Werkgelegenheid, Monica De Coninck, contact via e-mail deze 12/12/11. 
 
Hallo Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, Monica De Coninck, 
 
U heeft problemen veroorzaakt door anderen overgenomen, Het spijt me zeer. Naar aanleiding van de aanmaningsbrief gestuurd toegevoegd aan de minister van Arbeid, JoŽlle Milquet, ik vraag me af of u hebt verzonden, dit en als het heeft voldaan aan zijn taken als minister van Werkgelegenheid.  
 
Om mijn collega-www.32bis.info op de hoogte via de website, ik weet dat de actie op dit punt. 
 
Gelieve, Mevrouw de Minister van Werkgelegenheid, Monica De Coninck, de verzekering van mijn beste gevoelens. 
 
 
Wachten op antwoord. Geen reactie binnen 30 dagen, aanbevolen verwijzing. 
 
Ik heb niet ontvangen van een antwoord binnen 30 dagen. Dus ik stuurde de volgende aanbevolen †25/01/12. 
 
"... 
 
Deze brief is een schriftelijke aanmaning. 
 
Naar aanleiding van de bijgevoegde mail die ik heb gestuurd 12/12/10, heb ik geen antwoord. Dus ik stuur je een aan te bevelen. 
 
Artikel 2 van het koninklijk besluit 32a is: "Onze Minister van Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit besluit. "Ik vraag u belast met de handhaving 32a, dat wil zeggen, in rekening te brengen van alle overdrachten van zakelijke neemt onder de wet is opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002 te nemen. Bij koninklijk besluit, deze taak is een van de taken van de Minister van Werkgelegenheid kantoor. 
 
Ik heb alle vermeld op de website www.32bis.info om hetzelfde lot mijn medeburgers wil zeggen om te voorkomen, verliezen hun baan door te proberen om een wet te handhaven. 
 
Ik denk dat ik gelezen dat je een morele lerarenopleiding had. Ik denk dat je vaardigheden kunt u naar een aantal van uw nieuwe milieubeleid lezing. 
 
Ook vraag ik u om dit bericht uit naar uw opvolger in geval van verandering. 
 
De deadline om een ??goede respons te ontvangen is een maand, niet jaren. 
 
Gelieve, Mevrouw de Minister van Werk en Gelijke Kansen, Monica De Coninck, de verzekering van mijn beste gevoelens. 
 
... " 
 
Reageer ontvangen op 22.02.12. 
 
"... 
 
Ik heb uw verzoek. Uw brief werd ingeschreven onder ... . 
 
Ondertussen zond ik alle nodige gegevens om mijn collega's in de Strategy Unit Werkgelegenheid. U kunt er zeker van zijn dat uw aanvraag zal worden gevolgd en ik zal ervoor zorgen dat uw zaak correct wordt verwerkt. 
 
Ik zal bieden de resultaten van dat onderzoek zo snel mogelijk. 
 
... " 
 
Verwachting van de uitkomst van dit probleem. 
 
 
 
Secretaris-generaal van het ABVV, Anne Demelenne, contact via e-mail deze 17/12/11. 
 
"... 
Ik zou graag uw mening over de uitvoering van de wet 32a. We zouden moeten stoppen met het innemen werknemers voor minder dan niets. We hebben een wet om ze te beschermen en dan is er geen handhaving van deze wet. Dit is hypocrisie en het is eerlijk gezegd beschamend. Met het oog op mijn medeburgers te vermijden om hun baan te verliezen, heb ik een website www.32bis.info. 
... " 
 
Wachten op antwoord. 
 
 
 
Minister-president Elio Di Rupo, contact via e-mail deze 09/02/12. 
 
 
"Hallo Mijnheer de Eerste Minister, Elio Di Rupo 
 
Je erft van problemen veroorzaakt door anderen, Het spijt me zeer. Nu is er een regering vol vermogen, zou ik graag willen weten of maatregelen zullen worden genomen om de wet af te dwingen 32a onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG? 
 
Ik heb al contact opgenomen met een groot aantal diensten en veel mensen. Ik heb alles genoteerd op de site www.32bis.info 
 
 
Met vriendelijke groet. " 
 
 
Deze reactie ontvangen 09/02/12.  
 
 
"Geachte heer ... 
 
Met aandacht heb ik uw bericht gelezen.Ik deelt het onverwijld aan mijn team voor de herziening en actie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Elio Di Rupo" 
 
 
Afwachting van een reactie. 
 
 
RTBF, uitgezonden "We zijn niet duiven!" Benaderd door het contactformulier 24/03/12. 
 
Wij zijn niet duiven? Als het duiven. Al 35 jaar nemen we meer voor de gek. Europese richtlijn 2001/23/EG -> Wet 32bis -> www.32bis.info 
 
Het is vertrouwelijk en het is mijn persoonlijke mening. 
 
 
 
Omdat het een Europese richtlijn, hoe zit het in andere Europese landen?  
 
 
 
 
 
Derde artikel 32bis van de CAO 07.6.1985 gewijzigd door CAO nr. 32 ter van 02 dec 1986, 32c van 19 december 1989 en 32 quinquies van 13 03 2002, 32bis van het koninklijk besluit 14 maart 2002 in theorie. Klik hier na "Derde artikel" 
 
 
Vierde punt: Europese Richtlijn 2001/23/EG in theorie. Klik hier na "Vierde punt" 
 
 
Vijfde artikel: Nuttige opmerkingen ontvangen van mijn medeburgers. 
 
Overdracht 01/07/2003: Bij de overdracht van een bedrijf als 32a, moet een werkgever te ondertekenen andere contracten van het werk! ... De werkgever doet met straffeloosheid. 
 
Overdracht 01/10/2003: In de activiteit van de overdracht van werkgever, waren we altijd gezegd: ". Hier is de beloning niet hoog is, maar er zijn vele extralegale voordelen" Deze voordelen in natura niet opwogen tegen de lage lonen. Wanneer u zich aanmeldt een arbeidsovereenkomst, we kijken naar het geheel en niet alleen salaris. Vůůr de overdracht volgens een 32a, vervreemder en de verkrijger de werkgevers waren we niet op de hoogte van de juridische consequenties van de overdracht en vroeg om extra ondertekenen van de arbeidsovereenkomsten. Niet wetende de wet 32bis, mijn collega's en ik heb gevraagd het advies van twee vakbondsleden van de vervreemder werkgever, omdat er geen vakbond bij koper van de werkgever. Ze vertelde ons: "We moeten gaan en ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever als niet, wat zal hij denken, dat je niet wilt gaan?" Onder druk, mijn collega's hebben ondertekend dit nieuwe contract en ik heb niet te ondertekenen, ondanks herhaalde verzoeken. Na de overdracht heeft de verkrijgende werkgever afgeschaft het systeem van jaarlijkse beoordeling van de lonen. Dit systeem liet ons om te evolueren. Hij veranderde verzekeringsgroep te nemen een minder voordelig voor de werknemers toen ze een deel van het werk regels die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst (maandelijkse premie die wordt betaald door de verkrijgende werkgever gevormd, meer dan 300 Euro netto per maand althans voor sommige werknemers overgedragen). Hij veranderde zijn hospitalisatieverzekering een minder interessant te nemen. Hij verwijderde de premies uit bij de bewakers betaald. Hij verwijderde de premium rate van de bewakers. Hij niet meer betaalde overuren en uren van de weg omdat ze werden betaald uit de vorige werkgever. Hij schafte het systeem van winstdeling van de voormalige werkgever. Wijziging van de auto die hij heeft voorgeschreven het gebruik van de gehuurde auto, terwijl in de voormalige werkgever had de keuze tussen leasen of autokilometers vergoeding die ons toeliet om te worden terugbetaald enkele maanden van 1000 euro netto om onze eigen auto te gebruiken gezien het aantal mijlen afgelegd. Deze werkgever heeft meer dan het lef om je te vertellen dat het het zelfde ding. Hoe kan hij zorgen voor een sfeer van vertrouwen tussen een werkgever die de overgedragen werknemers bedriegt bij hun aankomst in de samenleving? Op dit punt, als hij durft nog niet met de wet voldoen aan de krachtens 32a van de Europese Richtlijn 2001/23/EG, zal het daarna mogelijk niets. Ik vond tot mijn grote kosten, zie hierboven op deze site. Bovendien heeft de werkgever had geen afwijking om iets te verwijderen, ondanks het geweest zou zijn heel moeilijk te verwezenlijken, gezien de grote winsten heeft behaald, tienduizenden dollars per jaar per werknemer, niet ver de honderden duizenden dollars in sommige jaren. Dus de werkgever niet de overgedragen werknemers, noch het Vlaamse decreet inzake het gebruik van de talen, omdat het niet te vertalen mijn arbeidsovereenkomst in het Vlaams of Belgisch recht 32a, noch de Europese Richtlijn 2001/23/EG. Ondanks alle inspanningen die tot nu toe, zijn de vervreemder en de verkrijger de werkgevers, de werkgevers die hebben geregeld voor de overdracht, vergaat met straffeloosheid. Het is volstrekt onaanvaardbaar! 
 
Ontvangen op 08/10/2010: Bij de overdracht van een bedrijf, de werkgever de vraag naar werknemers overgedragen aan de koper naar een ander contract te ondertekenen. Een werknemer weigert te ondertekenen van het contract minder aantrekkelijk. De werkgever beŽindigt het dienstverband. Deze werknemer neemt juridische stappen bij de arbeidsrechtbank wegens onrechtmatig ontslag. Het is afgewezen. De rechter ging niet akkoord het ontslag als oneerlijk ontslag en geoordeeld dat de betaling van vier maanden van tevoren het verlies van zijn baan compenseert. Voor twee jaar heeft de werknemer niet terug aan het werk. Met betrekking tot de werkgever die ondertekenen contracten minder aantrekkelijk werk in een bedrijf overdragen, doet het ongestraft! De werknemer verliest zijn baan in een poging om haar legitieme eigendom af te dwingen. Deze situatie is zeer vergelijkbaar met de mijne. Ondanks alle inspanningen sinds 2005, stel ik vast dat het probleem kan onverbiddelijk worden gesp 
 
De voorgaande problemen zijn gerapporteerd aan de minister van Werkgelegenheid, Joelle Milquet. Ik zal niet nalaten om u te informeren van zinnen die door deze werkgevers als onze minister van Werkgelegenheid vervult zijn taken door de overname van de tenuitvoerlegging 32a volgens de wet opgesteld door de minister van Werkgelegenheid kantoor in 2002 . 
 
In de bovengenoemde gevallen, vinden we dat de methode die wordt gebruikt door werkgevers die niet gehoorzamen aan de wet 32bis is als volgt. 
1) naar een ander contract te ondertekenen. De meeste werknemers staan onder druk om te tekenen, verbale bedreigingen, intimidatie, familiale status, leningen te betalen, angst hun baan te verliezen, ... . 
2) het beroep diegene die naar de Labour Court. Op deze manier de collectieve probleem van de niet-naleving 32a wordt een individueel probleem voor deze werknemers. De uitspraak zal niet sneeuwbaleffect op andere collega's ook gewond. 
 
Bij de overdracht van een bedrijf, er is geen nieuwe arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Wat is het doel naar een andere arbeidsovereenkomst te ondertekenen, indien het is om te veranderen van een of meer elementen van dat contract? Volgens de minister van Werkgelegenheid, indien een werkgever wil veranderen van een of meer elementen van de arbeidsovereenkomst, moet hij vragen om een ontheffing. Uit Europa, mag geen afwijking worden toegestaan. Er is een discrepantie tussen wat er gezegd wordt de minister van Werkgelegenheid en Europa. Bovendien, vůůr de overdracht, moet het personeel worden ingelicht over de juridische consequenties van de overdracht. Alleen de Labour Court bevoegd is om welke rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst van de overgedragen werknemers zeggen. Dus, voordat de overdracht, moet de werkgever passeren voordat de Labour Court om werknemers te informeren over de juridische consequenties van de overdracht. 
 
Eenmaal voltooid, zal ik niet nalaten om u te informeren over de uitkomst van een gerechtelijke procedure begonnen in 2005. Op dit moment, en ze kostten me ongeveer 12000 Euro advocaten. 
 
 
 
Zesde item: Praktische informatie in reactie op e-mails, ... 
 
-) Bij de berekening van de werknemer mededeling, in principe, het rooster Claeys. (Ongeveer mededeling = + - x het bruto aantal jaren van dienst x 1,2). Tapper Google "Claeys hek en vind je de exacte formule. Maar let op, door te typen in Google "Labour Court van Luik 10 oktober 2008 grill Claeys aanvullende vergoeding" krijg je een uitspraak. 
 
-) Wanneer een werknemer tekent een contract met een werkgever, noch het een noch het ander kan niet weten wat de rechten en plichten van dit contract. De laatste kan ook elementen bevatten die geen waarde, gezien de volgorde van belangrijkheid van de arbeidsovereenkomst over de wetten, verdragen, ... (Zie hierboven op deze site). Om de relatie gezonder werken in bedrijven, zou het niet beter zijn dat beide partijen hun rechten en verplichtingen kunnen kennen? Het kan als voorbeeld nemen, het wegverkeer, heeft het zich ontwikkeld van de wegenverkeerswet. De arbeidsovereenkomst is als een weg zonder verkeer. Je zegt dat je kan rijden op de weg, maar pas op, er zijn rechten en verplichtingen te voldoen. Dus je vraagt: Wat zijn ze? U antwoordde: De rechter beslist op een geval per geval. Dus u neemt uw auto, hoeft u niet al weet of te rollen naar links of rechts of midden of ... . Om uit te vinden, moet je een advocaat naar de rechter zal een uitspraak over een geval per geval te maken. U bij een rotonde, je weet niet of je voorrang hebt en in welke richting u moet nemen. Om uit te vinden, moet je weer een advocaat om weer naar de rechter om een uitspraak te ontvangen op een geval per geval ... . Ik ben zeer bezorgd over de van geval tot geval, want als een besluit zonder motivering, per geval, moet hij links aanhouden en ongemotiveerd een andere rechtszaak zei, geval per geval moet hij rollen rechts, zijn de problemen binnenkort, vandaar de noodzaak voor het verkeer. Het is hetzelfde voor de arbeidsovereenkomst. Welke rechten en plichten van de arbeidsovereenkomst? Vraag onbeantwoord. 
 
-) Er is een analogie tussen de werkgever en werknemers ouders kinderen. Werkgevers autoriteiten op werknemers en ouders hebben gezag over kinderen. 32a is de wet om werknemers te beschermen tegen de werkgevers. In deze wet het heeft geen controles of sancties en als een werknemer wil klagen, moet hij bekend zijn werkgever en is blootgesteld aan represailles en van deze laatste. Men zou kunnen vergelijken met deze wet een wet 32a die is opgesteld om de kinderen te beschermen tegen hun ouders. In deze wet kan niet voorspellen of controleren of de sancties en de kinderen zouden worden gedwongen om hun ouders te zeggen van zichzelf bloot aan vergelding door deze laatste. Waar is het gezond verstand ? 
 
-) Het indienen van een klacht wegens schending van 32a aan de controle van de sociale wetten. 
Persoonlijke ervaring: Ik heb een klacht ingediend bij de wet van sociale controle. Op dat moment vroegen ze de volgende vraag: "Zou u een klacht indienen dan niet anoniem een ??klacht anoniem ik voor het eerst een klacht ingediend anoniem Gelet geen antwoord, ongeveer een jaar?. Later heb ik contact met hem en ze zeiden dat de zaak werd afgesloten zonder verdere actie, want ik had een anonieme klacht ingediend en dat in dit geval konden ze niet de onderdelen te gebruiken die ik had gestuurd hun bestelling voorkomen dat ethische fouten te maken. Hieronder volgt de reden."Artikel 12 Tenzij uitdrukkelijk worden toegestaan ??door het auteursrecht klacht of van een informatie met betrekking tot een schending van de wetten die zij toezicht uitoefenen, kunnen de sociale inspecteurs niet onthullen in ieder geval, zelfs in de rechtbank, de naam van de auteur van de klacht of aangifte.Ze zijn ook verboden te onthullen aan de werkgever of diens vertegenwoordiger die is een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een klacht of informatie. "Waarom hebben ze niet zeggen? Meer dan een jaar van verloren als ik niet heb ze wel weer terug, ik heb nooit antwoord gekregen. Ze hebben ook gezegd dat er beperkingen waren, want er waren meer dan vijf jaar geleden dat de overdracht had plaatsgevonden. Ik vertelde hen dat 32a niet was beperkt in de tijd en er waren nog geen vijf jaar dat ik meer in de maatschappij werd. Dus ik diende een tweede klacht is niet anoniem dit moment. Tot dusver heb ik niet van ze gehoord. Ik denk dat er geen testament is deze wet 32a onder de Europese Richtlijn 2001/23/EG af te dwingen en ze deden niets, omdat we niet geven hen de middelen om iets te doen .  
In theorie, een klacht indienen bij de sociale controle de wet moet onderwerpen aan de controle die de locatie van de werkgever dekt bestand. Als u een klacht naar een andere locatie, zal de klacht zeker niet voorbij en misschien kunnen we zelfs niet vertellen. Bij de indiening van de klacht, zullen wij u vragen of u wilt een klacht anoniem bestand anoniem of niet. Twee gevallen voordoen.  
Eerste geval: u bent altijd in het bedrijf.Als u een klacht anoniem, kan de controle van de sociale wetten geen gebruik van de munten die je hen om te voorkomen dat het maken van ethische fouten. Dus ik denk dat er niets zal gebeuren.Als u een klacht niet anoniem, zal uw werkgever weet dat het jullie die hebben een klacht ingediend en u bent blootgesteld aan represailles van de werkgever zal zeker vuur u dit nummer van schending van collectieve 32a is in een individueel probleem. Terwijl je in het bedrijfsleven is een collectief probleem, wanneer je niet in het bedrijfsleven is een individueel probleem. In het laatste geval, zal de rechter uitspraak niet sneeuwbaleffect naar andere gewonde werknemers.  
Tweede geval: bent u niet langer in de samenleving.Als u een klacht anoniem, kan de controle van de sociale wetten geen gebruik van de munten die je hen om te voorkomen dat het maken van ethische fouten. Dus ik denk dat er niets zal gebeuren.Als u een klacht niet anoniem, zullen ze iets doen? Niets is minder zeker. Voor meerdere jaren, verwacht ik een reactie van hen.Als u een klacht aan uw collega's ook gewond, zullen zij waarschijnlijk niet omdat je meer in de samenleving.  
In de praktijk, ik ben zeer pessimistisch optreden van de dienst die niet werden gegeven de middelen om iets te doen. 
 
-) 2011: veel dank ontvangen van burgers aan de informatie die door de aanwezigheid van deze site op het internet. 
 
 
Under construction.